Brede School Nesselande

1 mei 2001

Brede School Nesselande (BSN) is een voorziening waarin basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, buurtwerk, gehandicaptenzorg en ouderenwerk nauw met elkaar verweven zijn waarbij het kind centraal staat, onder het motto: “It takes a whole village to raise a child”.

Wat is Brede School Nesselande (BSN)?

Brede school is in de eerste plaats een cluster van basisscholen en peuteropvang in de Rotterdamse deelgemeente Prinsalexander, maar deze scholen en opvangvoorzieningen vormen een onderdeel van een groter leef en voorzieningencomplex waar zich seniorenwoningen, een buurthuis en een zorgvoorziening bevinden. Er zijn dagactiviteiten specifiek voor ouderen en zorgbehoevenden, maar de ouderen zijn ook betrokken bij diverse schoolactiviteiten (bibliotheekvoorziening, voorleesactiviteiten op de peuteropvang), naschoolse opvang voor kinderen en vrijwilligerswerk in het buurthuis.

Wat levert het op?

- sociaal veilige leefomgeving voor kinderen;
- verrijking van de leefwereld van kinderen;
- zinvolle dagbesteding voor ouderen;
- ouderen delen hun kennis en ervaringen met kinderen.

Hoe werkt het op Brede School Nesselande?

Zorg Compas (zorgverlening) en Wooncompas (verhuur seniorenwoningen) zijn van meet af aan bij de BSN betrokken. Potentiële huurders worden geïnformeerd over de BSN-gedachte, met als gevolg dat de 116 seniorenwoningen nu worden bewoond door 55+ ers, die er bewust voor hebben gekozen te wonen boven een groot kindercomplex. Zij hebben tijd en kennis en zetten zich in al naar gelang hun capaciteiten, behoeftes en dagindeling.

Wat zijn de succesfactoren?

Heel belangrijk is de beschikking over een centrale locatie waarin de verschillende voorzieningen fysiek bijeen zijn gebracht. Voorwaarde daarvoor was de positieve insteek en wens van alle betrokken organisaties, instellingen en bestuursorganen en om dit mogelijk te maken (gemeente, scholen, buurtwerk, ouderenorganisaties. En niet te vergeten: open overleg met ouders en senioren.

Met wie wordt samengewerkt?

Basisscholen Passe Partout, Tangram en het Spectrum, Zorg Compas (zorgverlening), Helios (voorziening voor volwassenen met een verstandelijke handicap en Wooncompas (verhuur seniorenwoningen) werken nauw samen om de Brede School gedachte praktisch vorm te geven.

Website