Burgers aan het stuur

praktijkvoorbeeld - 30 april 2015
 

Het doel van burgers aan het stuur vergroten van de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt of het dorp waarbij specifiek de inbreng van wijk of dorpsbewoners leidend is. In Burgers aan het stuur wordt gebruik gemaakt van de Results Based Accountability methode (RBAmethode) en de Asset-Based Community Development (ABCD) methode. Met de methode Burgers aan het stuur wordt gezorgd voor een gezamenlijke aanpak van burgerparticipatie en daardoor worden de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt vergroot. Doelgroepen zijn sociale professionals, buurt-en dorpsbewoners, ambtenaren en bestuurders.

Aanpak
In het kort bestaat de methode uit de volgende acht stappen, waarin de bewoners een belangrijke rol vervullen.
1. Samen bepalen wat er aan de hand is.
2. Wat moet er beter?
3. Actieplan maken.
4. Meetbare resultaten bepalen.
5. Actieplan uitvoeren.
6. Resultaten meten.
7. Verantwoorden.
8. Nieuwe doelen stellen.
Bij de verschillende stappen wordt in het handboek verwezen naar andere methoden die per onderdeel van pas kunnen komen.

Ontwikkelaar en materiaal
MOVISIE heeft de methode ontwikkeld, die voor een belangrijk deel gebaseerd is op de RBA-methode en de ABCD-methode. MOVISIE geeft trainingen aan professionals die met Burgers aan het stuur aan de slag willen.

 

Website