Buurt op eigen kracht

Sociaal wijkteam in wording

14 oktober 2013

Buurt op eigen kracht wil bewoners activeren om wel mee te doen. Participatiebevordering staat centraal. Daarbij richt het project zich op het versterken en beter organiseren van de eigen kracht van bewoners en hun netwerk, en wil het de inzet van vrijwilligers/buurtbewoners/ vrijwilligersorganisaties in de wijk versterken.

Wat is Buurt op eigen kracht?

Een project waarin integraal werken tussen diensten en organisaties centraal staat en fysiek wordt vormgegeven in een sociaal team. De werkers in het team willen mensen meer laten participeren en hen daarin ondersteunen. Elk klein stapje dat bewoners hierin zetten is belangrijk. Het team legt verbindingen tussen verschillende bewoners, houdt blijvend zicht op wijkbewoners en is blijvend zichtbaar voor hen. Buurt op eigen kracht maakt onderdeel uit van het programma mee®doen van de gemeente Veendam en Pekela. In dit programma staat leren, werken en blijvend deelnemen centraal.

Wat levert het op?

1. Meer participatie van bewoners
2. Meer samenwerking tussen de deelnemende organisaties
3. Afname van gebruik van voorzieningen
4. Tevredenheid van bewoners .
NB: monitoring van Buurt op eigen kracht moet nog plaatsvinden.

Hoe werkt Buurt op eigen kracht?

De drie opgerichte sociale teams richten zich op drie wijken met elk ongeveer 14.000 inwoners: Veendam Noord, Veendam Zuid en Pekela. De sociale teams zijn  gestart met zes medewerkers met verschillende disciplines. Een medewerker van de sociale dienst, een Wmo-consulent, twee buurtwerkers, een wijkverpleegkundige. Zij worden ondersteund door de teamco├Ârdinator en projectleider. Het team wordt in de toekomst met maximaal drie personen uitgebreid. In het ideale plaatje wordt nu gedacht aan iemand van MEE, iemand van het maatschappelijk werk en iemand uit de psychiatrie.
Er wordt een nieuwe manier van werken gevolgd met als belangrijkste punten.

 • Het actief de wijk in en op bewoners af gaan. Samen met bewoners bepalen wat zij nodig hebben om te kunnen participeren. En daarbij ook kijken wat zij zelf kunnen doen om hun situatie te verbeteren of stabiel te houden. Indien mogelijk worden mensen uit het eigen netwerk van de bewoner ingeschakeld.
 • Het uitgangspunt is een gezicht per gezin om zo klantvriendelijk mogelijk te werken. Deze professional is ook verantwoordelijk voor nazorg en houdt de betrokken partijen op de hoogte hoe het met de bewoner gaat.
 • De doelstelling van het project is leidend, de organisatie(belangen) zijn daaraan ondergeschikt gemaakt. Nieuwe structuren en processen moeten de uitvoering van deze opdracht mogelijk maken. Er is met elkaar afgesproken dat er onconventioneel gedacht mag worden. Werkers van het sociaal team zijn dienstverlenend, werken weinig protocol gericht en nemen zoveel mogelijk eigen beslissingen. Er ligt een grote nadruk op het vertrouwen in wat de medewerkers weten en vinden. Zij krijgen dan ook veel vrijheid over de invulling van hun uren. Organisaties en hun medewerkers hebben tevens de opdracht om over de grenzen van hun eigen werkdomein te kijken. De participerende organisaties hebben zich aan e.e.a. gecommitteerd
 • Door de nieuwe werkwijze komen de werkers steeds meer in gesprek met bewoners. Doordat er ook een band ontstaat, kan het sociaal team hen ook blijven volgen. Door middel van een monitor wordt onder andere gemeten of het gebruik van voorzieningen is afgenomen en of mensen tevreden zijn over de werkwijze.
 • De signaleringsfunctie is belangrijk.

Met wie wordt er samengewerkt?

Sociale Dienst, Meander/Oosterlengte, Oggz, CJG, Politie, Acantus, VKB, andere zorgpartijen, Vrijwilligersorganisaties.

Wat zijn de succesfactoren?

 1. Het kader van een groter programma geeft een goede basis.
 2. Het aan elkaar koppelen van organisaties en van hen commitment hebben.
 3. Ruimte om onconventioneel te durven denken en doen.
 4. Alle lagen betrekken van directieniveau tot uitvoerenden, in overlegstructuren en in uitvoering.
 5. Ruimte om te mogen leren en bij te stellen aan de hand van praktijkervaringen.
 6. Bereidheid om de eigen organisatie te willen veranderen en zaken ter discussie te stellen en te willen aanpassen.

Website