Buurtdiensten Nederland

praktijkvoorbeeld - 1 januari 2010

Buurtdiensten Nederland levert huishoudelijke verzorging in gemeenten vanuit kleine, zelfstandige teams van ervaren en goed opgeleide verzorgenden

Doel

Verbetering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging, georganiseerd op een wijze die een hogere efficiëntie mogelijk maakt  

Doelgroep

Iedereen die - al dan niet tijdelijk - huiselijke verzorging nodig heeft door ziekte, beperking of ouderdom  

Aanleiding

Buurtdiensten Nederland is een vervolg op het in 2007 geïntroduceerde succesvolle concept van Buurtzorg Nederland. Waar Buurtzorg zich richt op medisch-verpleegkundige zorg, biedt Buurtdiensten huishoudelijke zorg en welzijnsdiensten  

Werkwijze

Buurtdiensten levert hulp in en om huis; een combinatie van AWBZ- en Wmo-diensten. De teams van verzorgenden hebben een klein werkgebied en voeren hun werk uit als persoonlijk begeleider tegen een standaard uurtarief. Buurtdiensten levert hulp bij het huishouden, de dagelijkse verzorging, de boodschappen, de administratie en vervoer naar bijvoorbeeld de apotheek, huisarts of naar een plek waar cliënten anderen kunnen ontmoeten.  

Net als bij Buurtzorg Nederland worden de teams ondersteund door een landelijke organisatie met moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening en de resultaten van het team.  

Buurtdiensten zoekt altijd aansluiting bij de teams van Buurtzorg. In gemeenten waar die actief zijn, doet Buurtdiensten mee in de aanbesteding van huishoudelijke hulp. In gemeenten waar geen teams van Buurtzorg aanwezig zijn, bestaat de mogelijkheid dat Buurtdiensten op zoek gaat naar enthousiaste partijen die samen willen werken. Gemeenten die geïnteresseerd zijn kunnen de werkwijze van Buurtdiensten in de vorm van een experiment in praktijk laten brengen. Ook in dat geval gaat Buurtdiensten op zoek naar samenwerking met andere partijen binnen de gemeente.  

Resultaat

Huishoudelijke verzorging dicht bij de cliënt georganiseerd door een vaste persoonlijke begeleider; professionele kwaliteit; minimale overhead.

Website

Looptijd

Vanaf 2010

Uitvoerende organisaties

Buurtzorg Nederland
Postbus 69
7600 AB Almelo
Pastoor Ossestraat 61
7609 RX Almelo
T 0900 - 690 6906
E info@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

Provincie

Overijssel

Bereik

nationaal

Contact