Buurtkamers

praktijkvoorbeeld - 2 september 2013

Buurtbewoners kunnen er terecht om de krant te lezen, koffie te drinken, een praatje te maken met de buurvrouw/buurman of om samen een activiteit te ondernemen. In de buurtkamer zijn gastvrouwen en heren aanwezig om de gasten te ontvangen en met de bezoekers te praten of om (leer)activiteiten te ondernemen. In de kern worden buurtkamers geleid door vrijwilligers (met mogelijke professionele ondersteuning op afstand).

Wat is een Buurtkamer?
De buurtkamer is een door vrijwilligers geleide ontmoetingsruimte waar buurtbewoners elkaar beter kunnen leren kennen en gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen.

Wat levert Buurtkamers  op?
Wensen van buurtbewoners op het gebied van gezamelijke buurtactiviteiten worden vervuld. Buurtkamers leidt tot meer ontmoetingen tussen buurtbewoners, uitwisseling van opvattingen en ideëen en tot afstemming over uitvoering van buurtactiviteiten.

Hoe werkt het concept Buurtkamers?
Buurtkamers worden gerund door vrijwilligers. Zij zijn er op getraind om de uiteenlopende wensen van buurtbewoners die naar de buurtkamer komen te vertalen naar praktische activiteiten en die ook te begeleiden.

Wat zijn de succesfactoren?
Buurtkamers zijn te vinden in veschillende steden en hebben soms ook andere namen, zoals "huiskamers" of "huizen van de wijk". Combiwel in Amsterdam omschrijft als succesfactor dat vrijwilligers zelf de activiteiten leiden en met buurtbewoners ontwikkelen, maar dat wanneer gewenst altijd advies of actieve ondersteuning van een professional mogelijk is.  

Met wie wordt samengewerkt?
Afhankleijk van lokale ondersteuning en wensen kan er met verschillende organisaties samengewerkt worden: welzijnsorganisatties, zorgorganisaties en woningbouwcorporaties.

Is Buurtkamers iets voor u?
Bent u een gemeentambtenaar verantwoordelijk voor leefbaarheid? Een medewerker van een woningcorporatie die zoekt naar activiteiten die het welzijn van huurders/bewoners bevordert? Bent u verbonden aan een andere maatschappelijke organisatie die zich inzet voor het welzijn van buurtbewoners? Als dit een concept is dat praktisch toepasbaar is in uw lokale omgeving, neem dan contact op Bard Briels van MOVISIE

Evaluatie
De eerste buurtkamers werden ingericht in Enschede. Hoewel door bezuinigingen er in Enschede geen buurtkamers meer zijn, is er wel een evaluatie van beschikbaar. De evaluatie inclusief kosten-batenanalyse is als bijlage te downloaden.

Evaluatie

De eerste buurtkamers werden ingericht in Enschede. Hoewel door bezuinigingen er in Enschede geen buurtkamers meer zijn, is er wel een evaluatie van beschikbaar. De evaluatie inclusief kosten-batenanalyse is als bijlage te downloaden.

Uitvoerende organisaties

Bedrijfsbureau Combiwel
Wibautstraat 129 9e etage
1091 GL Amsterdam
T 020-5754700
welkom@combiwel.nl
http://www.combiwel.nl

Contact

Bij MOVISIE
Bard Briels
Kennismanager MOVISIE
T 030-7892133
b.briels@movisie.nl
 

Downloads
Als je teveel professionals inzet, sla je de inzet van mensen dood
Buurtkamersevaluatie