Buurtmoestuin voor en door bewoners in Amsterdam

15 april 2008

Bewoners uit de Wijsgerenbuurt hebben samen met woningcorporatie Ymere een bestaande moestuin in de buurt uitgebreid. De bewoners zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de buurtmoestuin. Door de moestuin ontmoeten bewoners elkaar, waardoor de sociale cohesie verbetert.

Doel

Ontmoeting tussen buurtbewoners faciliteren door
- het renoveren van de groene openbare ruimte in de Wijsgerenbuurt
- het herontwerp van het groen laten aansluiten bij de wensen van de bewoners

Aanleiding

Om met het groen in de Wijsgerenbuurt aan de slag te gaan kwam vanuit de bewoners zelf. Zij wilden graag dat er iets met het groen gedaan zou worden. Tijdens een schouw, een wandeling van medewerkers van Ymere, gemeente, bewoners en hovenier door de buurt, werd snel duidelijk dat het groen niet door de bewoners gebruikt werd. Uitzondering was één bestaand moestuintje dat door een bewoonster werd beheerd. Verder gaven de bewoners aan behoefte te hebben aan meer contact tussen oude en nieuwe bewoners. Door taalbarrières kwam dit contact moeizaam tot stand, maar de wil om elkaar te ontmoeten was er wel. Dit leidde tot de volgende vraagstelling: hoe kunnen het verbeteren van het groen én het faciliteren van ontmoeting tussen buurtbewoners samen opgepakt kunnen worden? 

Werkwijze

Ymere heeft de bewoners die hadden gevraagd of het groen opgeknapt kon worden, gevraagd om een tuincommissie te vormen. Omstreeks dezelfde tijd werd Ymere benaderd door Buitenkans Participatieve Groenprojecten om als pilot te dienen voor het programma Buitenruimte voor Contact. Er was ook al contact gelegd met ASW, Amsterdams Steunpunt Wonen. Deze drie partijen hebben samen de bewonersparticipatie binnen het buurtmoestuinproject vormgegeven. Daarnaast heeft Buitenkans het masterplan ontworpen voor het groen in de hele wijk. Middels een papieren enquete werd onder andere de belangstelling voor een buurtmoestuin gepeild. Er werd een tuininspiratiedag georganiseerd, met allerlei activiteiten, waaronder een terrasje waar buurtbewoners geïnterviewd werden over het groen in hun wijk. Nadat duidelijk werd dat er veel belangstelling was voor een buurtmoestuin, zijn er huisbezoeken gedaan bij alle bewoners die direct aan de eventuele moestuin woonden. Er was geen weerstand, dus kon de buurtmoestuin worden ontworpen. De tuincommissie houdt toezicht op de tuinen, beheert de wachtlijst en onderhoudt contact met Ymere.

Resultaat

De buurtmoestuinen lopen goed, er is zelfs sprake van een wachtlijst. Omwonenden krijgen een deel van de oogst van de tuinders, wat de betrokkenheid en de sociale controle vergroot. Er is nauwelijks sprake van vandalisme. Het feit dat jongeren vaak meetuinieren speelt hierbij mogelijk een rol. Er is meer contact tussen buurtbewoners, ze voelen zich meer betrokken bij hun buurt. Er wordt vanuit de bewoners van alles rondom de buurtmoestuin georganiseerd, zoals een oogstfeest en een pianoconcert. De tuinders hebben diverse culturele achtergronden. De moestuinen leveren onbespoten groenten en fruit op, wat een besparing is voor huishouduitgaven.
Voor Ymere bekent de moestuin een besparing van het onderhoud, omdat dit door bewoners zelf gedaan wordt. Verder heeft het succes van de buurtmoestuin veel publiciteit opgeleverd, met artikelen in lokale en landelijke media.

Samenwerkingspartners

Buitenkans Participatieve Groenprojecten
ASW

Buurtmoestuin voor en door bewoners in Amsterdam

 
praktijkvoorbeeld - 15 april 2008

 

Bewoners uit de Wijsgerenbuurt hebben samen met woningcorporatie Ymere een bestaande moestuin in de buurt uitgebreid. De bewoners zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de buurtmoestuin. Door de moestuin ontmoeten bewoners elkaar, waardoor de sociale cohesie verbetert.

 

Doel

Ontmoeting tussen buurtbewoners faciliteren door
- het renoveren van de groene openbare ruimte in de Wijsgerenbuurt
- het herontwerp van het groen laten aansluiten bij de wensen van de bewoners

Doelgroep

Buurtbewoners van de Wijsgerenbuurt in Amsterdam

Aanleiding

Om met het groen in de Wijsgerenbuurt aan de slag te gaan kwam vanuit de bewoners zelf. Zij wilden graag dat er iets met het groen gedaan zou worden. Tijdens een schouw, een wandeling van medewerkers van Ymere, gemeente, bewoners en hovenier door de buurt, werd snel duidelijk dat het groen niet door de bewoners gebruikt werd. Uitzondering was één bestaand moestuintje dat door een bewoonster werd beheerd. Verder gaven de bewoners aan behoefte te hebben aan meer contact tussen oude en nieuwe bewoners. Door taalbarrières kwam dit contact moeizaam tot stand, maar de wil om elkaar te ontmoeten was er wel. Dit leidde tot de volgende vraagstelling: hoe kunnen het verbeteren van het groen én het faciliteren van ontmoeting tussen buurtbewoners samen opgepakt kunnen worden? 

Werkwijze

Ymere heeft de bewoners die hadden gevraagd of het groen opgeknapt kon worden, gevraagd om een tuincommissie te vormen. Omstreeks dezelfde tijd werd Ymere benaderd door Buitenkans Participatieve Groenprojecten om als pilot te dienen voor het programma Buitenruimte voor Contact. Er was ook al contact gelegd met ASW, Amsterdams Steunpunt Wonen. Deze drie partijen hebben samen de bewonersparticipatie binnen het buurtmoestuinproject vormgegeven. Daarnaast heeft Buitenkans het masterplan ontworpen voor het groen in de hele wijk. Middels een papieren enquete werd onder andere de belangstelling voor een buurtmoestuin gepeild. Er werd een tuininspiratiedag georganiseerd, met allerlei activiteiten, waaronder een terrasje waar buurtbewoners geïnterviewd werden over het groen in hun wijk. Nadat duidelijk werd dat er veel belangstelling was voor een buurtmoestuin, zijn er huisbezoeken gedaan bij alle bewoners die direct aan de eventuele moestuin woonden. Er was geen weerstand, dus kon de buurtmoestuin worden ontworpen. De tuincommissie houdt toezicht op de tuinen, beheert de wachtlijst en onderhoudt contact met Ymere.

Resultaat

De buurtmoestuinen lopen goed, er is zelfs sprake van een wachtlijst. Omwonenden krijgen een deel van de oogst van de tuinders, wat de betrokkenheid en de sociale controle vergroot. Er is nauwelijks sprake van vandalisme. Het feit dat jongeren vaak meetuinieren speelt hierbij mogelijk een rol. Er is meer contact tussen buurtbewoners, ze voelen zich meer betrokken bij hun buurt. Er wordt vanuit de bewoners van alles rondom de buurtmoestuin georganiseerd, zoals een oogstfeest en een pianoconcert. De tuinders hebben diverse culturele achtergronden. De moestuinen leveren onbespoten groenten en fruit op, wat een besparing is voor huishouduitgaven.
Voor Ymere bekent de moestuin een besparing van het onderhoud, omdat dit door bewoners zelf gedaan wordt. Verder heeft het succes van de buurtmoestuin veel publiciteit opgeleverd, met artikelen in lokale en landelijke media.

Samenwerkingspartners

Buitenkans Participatieve Groenprojecten
ASW

Aanvullende informatie

Het project wordt uitgevoerd in de Wijsgerenbuurt in Geuzenveld-Slotermeer (Amsterdam).