De Buurtvaders. Marokkaans buurtvaderproject Al Wasl

praktijkvoorbeeld - 12 december 2013

Het buurtvaderproject Al-Wasl werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Laak (Den Haag), aan het verbeteren van de communicatie met en tussen buurtbewoners; aan het aanscherpen van de sociale controle in het stadsdeel, vormt een brugfunctie vormen tussen ouders en (hun) jongeren en motiveert jongeren om te werken aan een goed toekomstperspectief.
 

Wat is het project De Buurtvaders?
Het project De Buurtvaders - Al Wasl (betekent contact/bemiddeling) is een initiatief van het vadercentrum Adam in Laak in Den Haag. Door in groepsverband te lopen is voor de wijkbewoners duidelijk dat de buurtvaders in de wijk lopen om de leefbaarheid en veiligheid te stimuleren. De buurtvaders zijn consequent elke avond in het stadsdeel Laak aanwezig.

Wat levert het op?
Het project heeft vooral een preventieve functie. Het is gericht op het voorkomen van problemen als overlast van jongeren. En mochten die zich toch voordoen, door te bemiddelen, door aan te spreken op ongewenst gedrag.

Hoe werkt De Buurtvaders?
Door in groepsverband te lopen is duidelijk dat de buurtvaders in de wijk lopen om de leefbaarheid en veiligheid te stimuleren. Door consequent elke avond in het stadsdeel aanwezig te zijn maken de buurtvaders contact maken met wijkbewoners, en met name met jongeren, die zich op straat bevinden. De buurtvaders zijn communicatief ingesteld, pro-actief, gaan gesprekken aan over hoe de buurtbewoners de wijk ervaren. Buurtvaders die al banden met de wijkbewoners en met name met de jongeren in de wijk opgebouwd hebben, kunnen hen ook aanspreken op ongewenst gedrag. Daarnaast hebben de buurtvaders ook een signaalfunctie voor problemen die zij niet zelf op kunnen lossen, maar zij weten wel welke instanties ingelicht moeten worden. Zonodig kunnen zij ook een bemiddelende rol spelen.

Wat zijn succesfactoren?
De buurtvaders wonen zelf in de wijk en kennen de buurt goed

Met wie wordt samengewerkt?
Met alle wijkorganisaties in de buurt

Het project Buurtvaders! Iets voor u?
Werkt u aan de leefbaarheid in de buurt en zoekt u naar mogelijkheden om de leefbaarheid en dan met name overlast tegen te gaan, misschien is het opzetten van een buurtvaderproject iets voor u. Neem voor meer informatie gerust contact op met het vadercentrum Adam.

Website

Uitvoerende organisaties

Vadercentrum ADAM
Onderdeel van stichting MOOI
Jonckbloetplein 24
2523 AR Den Haag
T  070 395 40 97
info@haagsevaders.nl 
www.haagsevaders.nl

Contact

Bilal Sahin
Vadercentrum Adam
Onderdeel van stichting MOOI
b.sahin@stichtingmooi.nl
T  070 3954097