BuurtWhatsApp

praktijkvoorbeeld - 9 oktober 2014

Een BuurtWhatsApp is een moderne vorm van buurtwacht. Deze WhatsAppgroep richt zich op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. De website www.buurtwhatsapp.nl  biedt een platform die toont waar BuurtWhatApps in Nederland zijn zodat buurtbewoners zich erbij aan kunnen sluiten. Een beheerder kan hier ook zijn groep aanmelden.

Hoe werkt een BuurtWhatsApp?
De BuurtWhatsApp is een groepsapp via de applicatie WhatsApp waar buurtbewoners voor aangemeld kunnen worden door de beheerder van de groep. Een buurtbewoner kan in deze groep een verdachte situatie melden en eventueel foto’s delen. De andere bewoners kunnen de situatie mee in de gaten houden terwijl de politie ingelicht wordt. Het zorgt voor een paar extra ogen en oren in de wijk. In sommige van deze groepen zijn ook de wijkagenten al aangesloten, hoewel het voorlopig een burgerinitiatief blijft. Belangrijk voor het slagen van de BuurtWhatsApp is dat er geen andere soorten berichten gedeeld worden, omdat de groep groot kan worden en belangrijke berichten dan over het hoofd gezien worden. Deze groepen kunnen aangemeld worden op de website van BuurtWhatsApp.

Iets voor u?
De groepsapp is een laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen wanneer er iets verdachts gebeurt in de buurt. WhatsApp is een veelgebruikte applicatie voor de smartphone waar deze tool gebruik van maakt. Via de site www.buurtwhatsapp is te vinden of er al een BuurtWhatsApp is voor uw buurt en is er de mogelijkheid uw nieuwe groep aan te melden voor de site.

Ontwikkelaar
De ontwikkelaar biedt een platform om zichtbaar te maken waar BuurtWhatsApps zijn in Nederland. Zij staan los van het gebruik van Whatsapp. Dit initiatief is gestart in 2014.

Website

Contact