Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT)

praktijkvoorbeeld - 1 januari 2008

BOOT is een initiatief waarbij studenten worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de Amsterdamse aandachtswijken gericht op de buurt en haar bewoners.

Wat is BOOT?

Bij BOOT worden er, op verzoek van bewoners of in opdracht van een partnerorganisatie, diensten en activiteiten door studenten ontwikkeld en aan de buurt aangeboden. De studenten leveren, vanuit hun minor, stage of afstudeeropdracht, in ruil voor studiepunten een bijdrage. Kenmerkend voor het aanbod van BOOT is dat het programma, structureel, interdisciplinair en aanvullend of ondersteunend is op het bestaande aanbod in de wijk.

Wat levert het op?

In de afgelopen twee jaar hebben er bij BOOT ruim 700 studenten een bijdrage geleverd aan de sociaal-economische positie van de Amsterdamse krachtwijken. Iedere week leveren deze studenten diensten aan ruim 350 buurtbewoners van 6 tot 95 jaar oud.
Op vier locaties in Amsterdamse krachtwijken is de afgelopen jaren een BOOT geopend: in stadsdeel Oost (indische buurt), in stadsdeel West (De Baarsjes), in Amsterdam Zuidoost (EGK-buurt) en in Amsterdam Nieuw-West

Hoe werkt BOOT?

  • BOOT heeft een coördinatieteam dat actief onderdeel uitmaakt van de netwerken in de buurt,
  • De activiteiten en faciliteiten van BOOT worden uitgevoerd door studenten in het kader van hun opleiding.
  • BOOT stroomlijnt de matching tussen vraag en aanbod van de HvA en de Amsterdamse buurten wat betreft de inzet van studenten.
  • De studenten leveren een bijdrage bij - Schoolwerkondersteuning voor kinderen van de basisschool - Juridisch spreekuur - Financieel advies en ondersteuning - Maatschappelijk spreekuur - Atelier stedelijke vernieuwing - Begeleiding van bewonersinitiatieven.

Wat zijn de succesfactoren?

Het laagdrempelige karakter en het neutrale karakter hebben voor veel vertrouwen in de buurt gezorgd. Voor continuïteit van de projecten wordt gewerkt met het ‘estafettestokje’. Hiermee wordt zorg gedragen voor een goede overdracht van de projecten en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van studenten en docent.

Met wie wordt samengewerkt?

HvA, gemeente Amsterdam, stadsdelen en woningcorporaties uit Amsterdam

Iets voor U?

BOOT kan goed werken in andere wijken waar een corporatie (bedrijfsruimte), gemeente (financiële bijdrage) en Hogeschool/ universiteit (begeleiding van studenten) willen samenwerken aan het aanpakken van problemen in de buurt.

Website

Looptijd

Start: 2008

Uitvoerende organisaties

HvA Urban Practice (BOOT algemeen)
Wibautstraat 2-4 
1091 GM Amsterdam
T 06 - 211 56475
E boot@hva.nl

Plaats

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Bereik

lokaal

Contact

Manager: Esther Haverkort
Project assistent: Gwendolyn Hakkers
T: 06 - 211 56475
E boot@hva.nl