Chasco Works. Een veilige thuisbasis

praktijkvoorbeeld - 17 januari 2006

Chasco Works is een werk- en leefbaarheidsproject in de Chassébuurt in Amsterdam opgestart. Deelnemers zijn (jong)volwassenen met een licht verstandelijke handicap. Zij werken aan een schone en veilige buurt door het doen klussen voor verschillende opdrachtgevers.

Achtergrond

Chasco Works is een werk- en leefbaarheidsproject in de Chassébuurt, stadsdeel de Baarsjes in Amsterdam. Het project startte in 2006 nadat Ymere, een woningcorporatie, een project voor buurtverbetering wilde starten. Ymere benaderde IJlanden (nu Cordaan), een zorginstelling voor gehandicapten met de vraag of zij hier een rol in konden spelen. En zo is Chasco Works ontstaan.

Doel

De zorginstelling Cordaan wil de deelnemers een zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding bieden die hen een prettige, stimulerende en goede invulling geeft aan het dagelijks leven. Voor een aantal cliënten is Chasco Works een toeloop naar het vinden van betaald werk. Doordat het streven is dat de cliënten ook uit de Chassébuurt zelf komen, wordt hun integratie bevorderd en ontwikkelen zij sociale contacten in deze buurt.

Doelgroep

De doelgroep van dit project bestaat uit (jong)volwassenen vanaf ongeveer 18 jaar oud met een IQ tussen 50 en 90. Zij hebben gedrags- en/of psychische problemen, vaak in combinatie met een psychiatrische aandoening. Vaak komen zij normaal begaafd over. Hierdoor worden ze vaak door anderen én zichzelf overschat in hun mogelijkheden en komen ze in hun leven veel tegenslagen tegen.

Werkwijze

De cliënten komen via de afdeling dagbesteding van Cordaan binnen. Elke dag is er een planning op kantoor die in een of twee ploegen wordt voldaan. Er is een lijst met taken die sowieso op de rol staan, maar er is ook ruimte voor klussen die er gedurende de dag bij komen. De klussen lopen uiteen van schilderen en opruimen tot mensen helpen met verhuizen. Per cliënt wordt bekeken in welke situatie hij of zij zich bevindt. Er wordt bepaald wat iemand kan en wat verder moet worden ontwikkeld om de stap naar regulier werk te kunnen maken. De werkzaamheden en begeleiding worden afgestemd op het proces hier naartoe. Dit is een ideaalbeeld, waarbij de praktijk soms anders blijkt te zijn.
In Chasco Works worden kleine stapjes gemaakt om een bepaald doel te bereiken, bijvoorbeeld niet te laat komen. Daarna wordt een nieuw doelt gesteld et cetera. Zo heeft de cliënt steeds kleine succeservaringen. Deze succeservaringen komen ten goede aan het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de cliënten.

Sociale en arbeidsmatige vaardigheden
Ook eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd. Bij Chasco Works leren de deelnemers sociale en arbeidsmatige vaardigheden en zijn ze bezig met hun integratie in en deelname aan de buurt.

Resultaat

Chasco Works heeft een duidelijke buurtfunctie. De cliënten betekenen iets voor de buurt, worden serieus genomen en krijgen hiervoor directe waardering. Het resultaat voor de wijk is ook concreet zichtbaar: de wijk is opgeruimder en schoner.
Financiering
De professionals die bij Chasco Works zijn betrokken en de voorzieningen waarvan men gebruikmaakt, worden voor een belangrijk deel gefinancierd met het geld dat via de indicatiestellingen aan de deelnemers wordt toegekend.

Evaluatie

Woningcorporatie Ymere heeft na twee jaar een evaluatie uitgevoerd en besloten dat Chasco Works voldoende succes heeft om door te gaan. Daarnaast is er in de buurt een enquête gehouden over Chasco Works. Volgens een beroepskracht zijn het project en de deelnemers erg bekend en herkenbaar in de buurt.

Looptijd

Looptijd start
2006

Looptijd einde
Doorlopend

Uitvoerende organisaties

Zorginstelling Cordaan
Samenwerkingspartner en mede-initiatiefnemer wooncorporatie Ymere

Plaats

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Land

Nederland

Contact

Centraal Bureau Cordaan
Netty Arendse, manager Cordaan of
Brian Twint, werkbegeleider Chasco Works

Panamalaan 190
1019 AZ Amsterdam
T  020 435 6300
F  020 435 6301
info@cordaan.nl

DownloadsTypeGrootte
Chasco Works, een veilige thuisbasis pdf157.96 KB
Good practice Chasco Works pdf457.42 KB