Christelijk buurtnetwerk biedt ook ondersteuning aan mantelzorgers

Stichting HiP, Utrecht
praktijkvoorbeeld - 2 maart 2016

Hulp uit eigen buurt of wijk

HiP is gestart in 2005 als Utrechts netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Mensen zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp in te kunnen kopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de lokale samenleving. De hulp is buurt- of wijkgericht. De vrijwilliger en hulpvrager wonen dus bij elkaar in de buurt. Zo wordt het netwerk van de mantelzorger en hulpvrager versterkt. Inmiddels is HiP ook op andere plaatsen in Nederland gestart.

Stichting HiP brengt vraag en aanbod bij elkaar

De website van HiP en de plaatselijke helpdesk brengen vraag en aanbod bij elkaar. Lokale kerken, parochies en andere organisaties werken binnen de HiP-helpdesk met elkaar samen. HiP-vrijwilligers bieden een helpende hand bij dagelijkse bezigheden, zoals gezelschap, uitjes, administratie en klussen. Ook ondersteuning van mantelzorgers kan via het netwerk.

Vrijwilligers nemen zorg van mantelzorger over

HiP werkt samen met het digitaal platform Wij de Wijk om mantelzorgondersteuning op afstand te bieden, waarbij familie of vrienden op de hoogte blijven van het wel en wee van ouders die zorg nodig hebben en deze ontvangen van vrijwilligers van HiP. Ook zorgt HiP dat mantelzorgers er een aantal dagen tussenuit kunnen doordat de zorg overgenomen wordt door een pool van vrijwilligers (respijtzorg). De vrijwilligers overnachten dan in het huis van de hulpvrager.

De HiP-helpdesk en vrijwilligers

De vrijwilligers tekenen een overeenkomst en krijgen eens per jaar een training. Nieuwe vrijwilligers komen binnen via het netwerk van HiP: de parochies en kerken. Per kerk of parochie vormt een contactpersoon de schakel tussen de kerk of de parochie en de helpdesk. De helpdesk zorgt voor de koppeling van vrijwilliger en hulpvrager. De contactpersoon kan nieuwe vrijwilligers werven. Nieuwe vrijwilligers melden zich aan via de site; op basis van wat zij kunnen en willen doen wordt een match gemaakt .

Website

www.stichtinghip.nl

Contactpersoon

André Zoutewelle