Coach en jij werkt

praktijkvoorbeeld - 14 februari 2014

Coach en jij werkt zet vrijwilligers als coach in om jongeren die dreigen uit te vallen optimaal in het arbeidsproces te laten instromen. De coaching is kosteloos, vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Wat is Coach en jij werkt?

Coaching van jongeren die tijdelijk wekelijks steun nodig hebben om een baan te vinden en/of te houden, om schooluitval te voorkomen of om ze een toekomstrichting te laten kiezen. De problematiek van de jongeren is zo zwaar dat zij eigenlijk professionele ondersteuning nodig hebben, maar deze niet ontvangen. De vrijwillige, maar niet vrijblijvende coaching gebeurt door geselecteerde en goed getrainde vrijwilligers,
Coach en jij werkt is een uitbreiding van het succesvolle project Coach en jij. De uitbreiding betreft twee leeftijdsgroepen die niet onder Coach en jij vallen: 16-17 jarigen en 23-27 jarigen. Daarnaast wil Coach en jij werkt niet alleen schooluitval voorkomen, maar jongeren ook actief ondersteunen in het zélf zoeken naar (leer)werk en in het verkrijgen van de juiste werkhouding.

Wat levert het op?

In het project Coach en jij hebben 80 jongeren het bijltje er niet bij neergegooid, zijn ze behouden voor het onderwijs of hebben ze inmiddels een startkwalificatie behaald.

Hoe werkt Coach en jij werkt?

 • Voor de jongere is duidelijk dat het traject weliswaar vrijwillig is, maar niet vrijblijvend.
 • De jongere is gemotiveerd voor een coachtraject.

Coaching vind onder andere plaats bij:

 • Steun bij het zelf zoeken naar een (leerwerk) baan.
 • Het loopt op school niet lekker, er dreigt misschien zelfs uitval.
 • Niemand luistert echt goed naar de jongere.
 • Hij/zij heeft geen idee wat hij/zij echt wilt leren, welk werk hij/zij graag wil doen.
 • Hij/zij heeft moeite met het nemen van beslissingen.
 • Hij/zij heeft werk, maar heeft hij/zij de mores wel?
 • Hoe krijgt hij/zij het leven op orde?
 • Hij/zij wilt meer zelfvertrouwen.
 • Heeft hij/zij wel de beste vrienden?
 • Hoe plant hij/zij goed?
 • Veel verschillende problemen die hinderen in de dagelijkse bezigheden.

Met wie wordt er samengewerkt?

Project wordt gefinancierd uit de Aanpak Jeugdwerkloosheid van de Rijksoverheid.

Wat zijn de succesfactoren?

Kleinschaligheid, persoonlijke aanpak, kwaliteit van de coaches

Iets voor U?

Als u op zoek bent naar het voorkomen van uitval onder jongeren, is deze aanpak wellicht iets voor u

Website

Looptijd

vanaf 2014

Uitvoerende organisaties

Regio Rivierenland
J.S. de Jongplein 2,
4001 WG Tiel
E info@regiorivierenland.nl
T: (0344) 63 85 55
http://www.regiorivierenland.nl

Plaats

Tiel

Provincie

Gelderland

Bereik

regionaal

Contact

T (0344) 638 510
E coachenjij@regiorivierenland.nl