Concreet manifest verbetert positie mensen met beperking

Wij Staan Op!
praktijkvoorbeeld - 1 augustus 2016

10 jong-volwassenen met een beperking hebben in een manifest met 12 stellingen aangegeven hoe zij de toegankelijke samenleving zien. In dit manifest staat­ concreet aangeven hoe de positie van mensen met een beperking in de Nederlandse samenleving verbeterd kan worden..

Zij willen hiermee bereiken dat de positie van mensen met een beperking wordt verbeterd. Deze positie is nu niet best en verslechterd nog steeds. Vooral de eigen regie en de autonomie van mensen met een beperking wordt aangetast.

Wat levert het op?

Door eigen voorbeelden te gebruiken en concreet uit te leggen wat ze nodig hebben, werden ze serieus genomen en ontstond bij politici meer inzicht en begrip. De voorbeelden zijn in 2015 veelvuldig gebruikt in debatten in de Tweede Kamer. Zij mogen nu ook meedenken over de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking. Er komt een werkgroep genaamd: ‘Platform Inclusie’ daarvoor.

Hoe werkt het?

Wij Staan Op! gaan constructief in dialoog met de partijen die op alle terreinen van het leven een grote rol spelen. Ook geven zij presentaties, workshops en interviews. In alle communicatie geven zij concrete voorbeelden en feiten van waar het mis gaat en hoe het anders kan. Zij brengen bij de samenleving en de politiek in beeld wat mensen met een beperking nodig hebben. Uitgangspunt daarbij is dat zij in eerste instantie mens zijn. De beperking is slechts bijzaak.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Ervaringsdeskundigen
  • Gericht op de dagelijkse praktijk
  • Geen slachtofferhouding

Met wie wordt er samengewerkt?

Door middel van intentieverklaringen bundelen de krachten met politiek, met Iederin en Ongehinderd.nl. Begin 2016 gaan zij in gesprek met Fonds NutsOhra, de Bosk en de NSGK om te kijken hoe zij elkaar als organisaties kunnen versterken.

Website

www.wijstaanop.nl

Organistie

Wij Staan Op!
E info@wijstaanop.nl

Contact

Amber Bindels
T 06 - 46064839

Jiska Ogier
T 06 - 57412601