Contact zoeken met bewoners voor sociale binding

Sociale wijkteams in Leeuwarden
praktijkvoorbeeld - 3 februari 2016

Een team van hulpverleners helpt bewoners van aandachtswijken een stap vooruit. Het pakt sociale problemen aan. Soms met de bewoner apart en soms juist met groepjes buurtgenoten.

Wat levert de aanpak op?

De sociale wijkteams willen zoveel mogelijk buurtbewoners laten profiteren van de aanpak. Het team is er dus niet alleen voor de ‘probleemgevallen’ in de wijk. Het zorgt ook voor meer sociale samenhang in de wijk. Bijvoorbeeld door samen met bewoners een cursus te organiseren, of een buurtbarbecue. Door hun vele contacten in de wijk weten de professionals buurtbewoners aan elkaar te koppelen.

Het sociale wijkteam werkt nauw samen met wijkverenigingen, wijkpanels, dorpsbelangen, huisartsen, scholen, maar ook buurtbewoners. Dit versterkt de sociale samenhang in de wijk. De teams voorkomen door hun aanpak grotere problemen. Hoe ze dat doen? Door problematiek vroeg te signaleren en in te zetten op preventie. Er op tijd bij zijn voorkomt dure zorg en ondersteuning.

Hoe werkt de aanpak van de sociale wijkteams?

De sociale wijkteams werken volgens het principe: één gezin, één plan, één sociaal werker. Bewoners die in een situatie terechtkomen waar ze niet meer alleen uit kunnen komen krijgen laagdrempelige, eerstelijnsondersteuning. De sociaal werker stimuleert de zelfredzaamheid van de bewoner. Samenwerking binnen het sociale netwerk is hierbij een speerpunt.

Als de sociaal werker de ondersteuning die een bewoner nodig heeft niet alleen kan leveren, dan is er specialistische (tweedelijns) ondersteuning.

Wat zijn de succesfactoren?

De aanpak van de sociale wijkteams gaat uit van de volgende punten:

  1. Eén gezin, één plan, één sociaal werker: De sociaal werker is een generalist die kan terugvallen op een team dat bestaat uit hulpverleners met verschillende specialisaties.
  2. Vraaggericht werken: De hulpverlener probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij de situatie van de bewoners in de wijk. Hoe hij dat doet? Door uit te gaan van de verwachtingen, omstandigheden en vaardigheden van de bewoners zelf.

Frontlijnteam

De voorloper van de aanpak van de sociale wijkteams is het Frontlijnteam in de wijk Heechterp-Schieringen in Leeuwarden. Dit heeft in vier jaar tijd een positief maatschappelijk saldo opgeleverd van ruim 2 miljoen euro. De maatschappelijke winst is ruim 60%. Dus iedere geïnvesteerde euro levert 1,60 op. De grootste financiële winst is gelegen in het voorkomen van escalaties – en dus dure interventies – en het overbodig maken van inzet van andere hulpverleners. Dit blijkt uit de door LPBL uitgevoerde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (pdf) (cijfers 2012).

Het Frontlijnteam is gevolgd in het kader van het project Samenwerken in de wijk, een onderdeel van het programma Sociaal werken in de wijk. Het project in Leeuwarden is samen met vier andere praktijkvoorbeelden beschreven in de publicatie Praktijkbeschrijvingen Samenwerken in de wijk (pdf) (Movisie, 2013). Deze praktijkvoorbeelden houden zich bezig met vragen als: Wat is een sociaal wijkteam? Op welke vraagstukken kan een sociaal wijkteam een antwoord zijn?

Meer weten?

Kijk op www.amaryllisleeuwarden.nl voor actuele informatie en contactgegevens van de 9 wijkteams, waaronder het Jeugd- en Gezinsteam en het Dorpenteam.

Contact

E info@amaryllisleeuwarden.nl

Downloads
Frontlijnteam-Heechterp-Schieringen-en-Buurtcoaches-in-de-Mondriaanbuurt
Maatschappelijke-kosten-baten-analyse-Frontlijnteam Heechterp-Schieringen-Frontlijnteam-Heechterp-Schieringen
Praktijkbeschrijvingen-Samen-werken-in-de-wijk