Coöperatie Esbeek

18 januari 2007

Esbeek is een dorp met 1200 inwoners dat in de gemeente Hilvarenbeek ligt. De coöperatie Esbeek is in 2007 opgericht door ‘verontruste’ Esbekenaren om de vergrijzing van het Brabantse dorp tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten. De coöperatie heeft onder andere starterswoningen gebouwd en een café en zalencentrum gekocht en verbouwd.

Aanleiding

De coöperatie Esbeek is opgericht door ‘verontruste’ Esbekenaren om de vergrijzing van het Brabantse dorp tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten.

Doel

De doelstelling van de coöperatie is dat Esbeek een levendig en actief dorp blijft met goede voorzieningen voor jong en oud.

Doelgroep

Alle inwoners van Esbeek

Werkwijze

Zes mensen vormen het bestuur van de coöperatie. Zij overleggen met de gemeente, provincie, woningbouwvereniging en andere partijen. Binnen de coöperatie bestaan een aantal thematische werkgroepen. De coöperatie stemt haar activiteiten bovendien nauw af met verenigingen en instellingen binnen Esbeek. Hiervoor wordt enkele keren per jaar een bijeenkomst belegd. De aankoop van het café en zalencentrum is gedaan met behulp van aandelen.
De coöperatie heeft aandelen uitgegeven, die door de bewoners zijn aangekocht. Hierdoor kreeg de coöperatie voldoende kapitaal binnen om de rest van de kosten via een bank te financieren. De bewoners hebben zelf het pand verbouwd. Een deel van het complex, onder andere het café, wordt uitgebaat door een horecaondernemer. Hij is ook de beheerder van het gehele complex. Daarnaast is in het complex één zaal verbouwd tot ‘dorpshuiskamer’.
De dorpshuiskamer dient onder meer als ontmoetingsplaats voor ouderen. Basisscholen kunnen de ruimte gebruiken voor activiteiten. Een gedeelte van de dorpshuiskamer is ingericht als museum voor werk van kunstenaar Andreas Schotel. De overige zalen in het complex worden gebruikt door verenigingen.

Resultaat

De coöperatie is gegroeid tot 600 leden en heeft de saamhorigheid in het dorp aanzienlijk verbeterd. De coöperatie heeft 24 starterswoningen gerealiseerd om de ‘jongvolwassenen’ in het dorp te houden. Door de aankoop van het cafe en de verbouwing van het zalencentrum zijn voorzieningen in het dorp eigenhandig op peil gehouden. Samenwerkingspartners
Coöperatie Esbeek werkt onder meer samen met de gemeente Hilvarenbeek, provincie Noord-Brabant, streekhuis Kempenland, en verschillende zorginstellingen. Financiering
Wisselend: activiteiten worden of zelf gefinancierd of met hulp van subsidies van de gemeente of provincie.

Evaluatie

Coöperatie Esbeek is een volwaardige partner van de gemeente. Dit komt doordat de plannen van de coöperatie gedragen worden door de meerderheid van de dorpsbewoners. Eén van de initiatiefnemers vertelt: ‘De gemeente heeft belang bij onze initiatieven en waardeert het ook dat wij zo’n groot deel zelf organiseren, zoals het verbouwen en inrichten van een ontmoetingsruimte waarvan het hele dorp gebruik kan maken.’ Als coöperatie dien je echter wel met concrete en doordachte voorstellen te komen. Omdat de mensen uit het dorp zelf lid zijn en ook zelf investeren creëer je een grote betrokkenheid onder de bewoners.

Meer weten?

Kijk op www.esbeek.eu