Coöperatie Nieuwleusen Synergie

praktijkvoorbeeld - 13 februari 2014

In de dorpscoöperatie Nieuwleusen Synergie werken inwoners nauw samen aan een fijne leefomgeving voor iedereen. Niet alleen kunnen ze zo meer bereiken, door same te werken gaan ze zich ook meer "samen" voelen.

Wat is Nieuwleusen Synergie?

Doel van de coöperatie is samen plannen te realiseren die bijdragen aan een vitaal en duurzaam dorp, maar die ook door het dorp zelf kunnen worden uitgevoerd. Door voor de  coöperatievorm te kiezen, beslissen deelnemers mee over grote onderwerpen. Voor leden is het financiële risico beperkt.

Wat levert het op?

Inmiddels is al heel wat gerealiseerd. Kinderen verbouwen hun eigen groente in het schooltuinproject.
De kringloopwinkel loopt boven verwachting. En mensen kunnen zonnepanelen aanschaffen, leren
hoe ze energie kunnen besparen en kunnen hun huis met lokale aannemers duurzamer maken. Daarnaast zijn er plannen voor windmolens en buurtauto's. Naast de ruim 40 actieve leden die in het beheer van de coöperatie zitten, zijn er nu zo’n 250 inwoners lid.  Nieuwleusen laat  zo zien dat een dorp met bescheiden middelen tot grote daden kan komen. De winst? Kostenbesparing en betere voorzieningen. Maar ook onderlinge betrokkenheid en een zelfvoorzienende houding.

Hoe werkt Nieuwleusen Synergie?

Nieuwleusen Synergie heeft als doelstelling om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen. Dit willen ze bereiken door veel meer in het dorp zelf te doen. In de oprichtingsakte is dit verwoord als “het (doen) ontwikkelen en (doen) exploiteren van een zelfvoorzienend Nieuwleusen voor een leefbare toekomst met gebruikmaking van duurzame energie en technieken”.

De doelstellingen van Nieuwleusen Synergie zijn alleen te realiseren door het samen te doen.  Inmiddels zijn er diverse initiatieven opgestart om invulling te geven aan deze samenwerking. De voordelen die hier uit komen zullen terugvloeien naar de leden (die gezamenlijk de gemeenschap van Nieuwleusen vormen).

Iedereen die deel wil nemen aan initiatieven van Nieuwleusen Synergie moet lid te worden van de coöperatie. Door lid te worden kunnen de inwoners van Nieuwleusen invloed uitoefenen op het beleid. De kosten voor het lidmaatschap zijn eenmalig € 100. Deze bijdrage kan echter snel terugverdiend worden, o.a. door het afnemen van gas en elektriciteit via de coöperatie. De coöperatie Nieuwleusen Synergie is een coöperatie met zogenaamde uitgesloten aansprakelijkheid. Dit betekent dat, mocht er iets mis gaan, de leden maximaal hun inleg van € 100 kwijt zijn.

Wat zijn de succesfactoren?

  1. Goede zichtbaarheid via kranten, eigen website en een fysieke locatie (kringloopwinkel)
  2. heldere en bereikbare doelen.
  3. concrete resultaten werken motiverend voor vrijwilligers.
  4. iedereen kan een bijdrage leveren, op basis van de eigen capaciteiten

Iets voor u?

Als u op zoek bent om samen met uw medebewoners uw wijk of dorp leefbaar en betaalbaar te houden, is dit wellicht voor u interessant.

Website

Looptijd

Vanaf april 2012

Uitvoerende organisaties

Coöperatie Nieuwleusen Synergie Beheer U.A.
De Grift 17
7711 EP  Nieuwleusen
E info@nieuwleusensynergie.nl
http://nieuwleusensynergie.nl

Plaats

Nieuwleusen, gemeente Dalfsen

Bereik

lokaal