CultuurShaker

praktijkvoorbeeld - 10 oktober 2011

Jong en oud leren over elkaars leven via een bruisende show in een verzorgingshuis.

Wat is CultuurShaker?

CultuurShaker is de naam voor een ontmoetingsevenement tussen jong en oud. Jong is in dit geval jongeren uit internationale schakelklassen, oud zijn bewoners van een verzorgingshuis. De jongeren organiseren een interactieve en interculturele middag met spel en show.

Wat levert het op?

Cultuurshaker levert verschillende winpunten op:

  • jongeren ontdekken eigen talenten;
  • jongeren ontdekken een stuk Nederland; hoe zag het leven er vroeger uit in Nederland?;
  • bewoners van verzorgingshuizen beleven een wervelende middag;
  • bewoners van verzorgingshuizen ontmoeten jongeren en leren over hun leefwereld.

Hoe werkt CultuurShaker?

CultuurShaker wordt ingezet in internationale schakelklassen. In deze klassen zitten jongeren die nog niet zo lang in Nederland zijn en nog niet zo veel van Nederland en Nederlandse gewoonten en gebruiken afweten. De leerlingen volgen onder leiding van een docent op school een workshop. Tijdens deze bijeenkomst solliciteren de leerlingen naar een functie binnen het ‘projectteam’, via het zogenoemde CultuurShaker uitzendbureau. Tijdens de workshop wordt het draaiboek voor de middag samengesteld waarin is vastgelegd wie wat doet. Vervolgens wordt het voorbereide event uitgevoerd in een oudereninstelling.

De leerlingen krijgen na afloop een diploma, dat kan worden toegevoegd aan hun portfolio.

Wat zijn de succesfactoren?

CultuurShaker maakt positieve energie los bij jongeren en bij ouderen. Jongeren zijn trots op wat zij presteren. Ouderen zien hoe energiek jongeren zich inzetten om in contact te komen.

Met wie wordt samengewerkt?

Internationale schakelklassen en verzorgingshuizen werken samen.

Iets voor u?

Wilt u contacten tussen jongeren en ouderen stimuleren? Zet dan de CultuurShaker in. Op de website vindt u allerlei instrumenten zoals een logo, filmpjes, draaiboeken en te gebruiken instrumenten. De taal is eenvoudig gehouden zodat ook de jongeren het begrijpen en kunnen toepassen. Scholen kunnen zelfstandig aan de slag met het materiaal.

Uitvoerende organisaties

NJR Nationale Jeugdraad
Kromme Nieuwegracht 58
3512 HL Utrecht
T 030-2303575
E info@njr.nl 
www.njr.nl

Land

Nederland

Contact

Nationale Jeugdraad