Dagbesteding door en voor cliënten maatschappelijke zorg

Procesondersteuner is de link tussen cliënten en zorgaanbieders

11 januari 2016

Samen met cliënten uit de maatschappelijke opvang ontwikkelen zorgaanbieders in zes gemeenten nieuw aanbod van dagbesteding. Een procesondersteuner luistert naar de ideeën van cliënten en is de verbinding naar de zorgorganisaties.

Wat levert de nieuwe aanpak voor dagbesteding op?

De aanpak heeft twee belangrijke doelen:

 • Mensen met psychiatrische problemen, verslavingsproblemen of die gebruik maken van maatschappelijke opvang krijgen een nieuw aanbod van dagbesteding.
 • De zorgaanbieders en andere maatschappelijke organisaties werken op een nieuwe manier samen met cliënten, ondersteund door de procesondersteuner.

De aanpak heeft de volgende resultaten opgeleverd:

 • Een groep cliënten heeft andere cliënten binnen de instellingen geïnterviewd. Welke dagbesteding zouden zij graag zien? De uitkomsten zijn gedeeld met ambtenaren en Wmo-raden van de zes gemeenten in de regio Noord-Veluwe.
 • Cliënten praten mee over nieuwe ontwikkelingen, denk hierbij aan de opzet van een laagdrempelige inloop of individuele opvang.
 • Binnen instellingen is dagbesteding ‘een issue’. Speciaal daarvoor aangestelde professionals stimuleren cliënten iets aan dagbesteding doen. Ook cliëntenraden en herstelwerkgroepen adviseren vanaf de eerste dag in te zetten op dagbesteding.
 • Cliënten kunnen meedoen aan straatvoetbal en er is een kerngroep sport en beweging. Cliënten bedachten de Veluwe Games. Er is een winkeltje opgezet dankzij de samenwerking tussen drie instellingen in Ermelo.
 • De filmschool van Iriszorg heeft zich in Harderwijk gevestigd.

De aanpak heeft ook opgeleverd dat bestaande dagbestedingsvoorzieningen een ruimer aannamebeleid hebben.

Hoe werkt de procesondersteuner bij het ontwikkelen van nieuwe dagbesteding?

De procesondersteuner heeft een opbouwwerktaak. Ze inspireert en begeleidt zorgaanbieders en zorgt er zo voor dat zij nieuwe vormen van participatie en dagbesteding mogelijk maken. De procesondersteuner gebruikt eigen ideeën van cliënten om zorgorganisaties te overtuigen. Kern van haar aanpak is dat ze werkt vanuit netwerksturing. Ze werkt niet met een projectplan en tijdpad maar sluit aan bij activiteiten die spontaan ontstaan en waar cliënten warm voor lopen. Juist door enthousiaste mensen te betrekken kan ze veel bereiken.

Met wie wordt samengewerkt?

Naast de zes samenwerkende gemeenten Harderwijk, Elburg, Oldebroek, Putten, Nunspeet en Ermelo werken mee:

 • Welzijn/vrijwilligersorganisaties: Welzijn op Maat, Pinel.
 • Woningcorporaties Uwoon, Omnia Wonen.
 • Veld 42, een sportondersteunende organisatie.
 • De Wmo-raden van de zes betrokken gemeenten.
 • De regionale sociale dienst en de sociale werkvoorziening.
 • Maatschappelijk betrokken ondernemers zoals Het Idee.

Wat zijn succesfactoren?

 • Het systematisch werken met zoveel mogelijk zelfsturing. Doordat cliënten bij allerlei overleggen mee aan tafel zitten, verschuift de focus van het organisatiebelang naar het belang van de doelgroep.
 • De inzet van de procesondersteuner: de tijd, persoonlijke aandacht en enthousiasme voor netwerksturing.
 • De inzet binnen de opvang van medewerkers met hart voor activering/dagbesteding; zij zorgen ervoor dat nieuwe arrangementen er komen. Door aan te sluiten bij bestaand enthousiasme en dit te versterken, en door de aanwezige energie te bundelen, lukt het om met zeer beperkte middelen toch tot inspirerende resultaten te komen.

Lees ook het interview met Wilma Beltman (2013).

Looptijd

Het traject is in 2010 gestart.

Uitvoerende organisaties

 • Stichting Door en Voor
 • Gemeenten Harderwijk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg en Oldebroek