Dagbesteding door senioren voor mensen met een beperking

Ontmoetingscentrum Prinsenhof

5 januari 2016

Senioren bieden dagbesteding aan mensen met een verstandelijke en sociale beperking. Het ontmoetingscentrum Prinsenhof gaat vereenzaming tegen.

Wat levert het Ontmoetingscentrum Prinsenhof op?

Het ontmoetingscentrum heeft als doelen:

  • Participatie door dagbesteding te bieden aan mensen met een verstandelijke of sociale beperking.
  • Activering door vrijwilligerswerk te organiseren voor ouderen.

Dit geeft beide groepen kracht en meer eigenwaarde. Het verkleint ook de kans op vereenzaming onder beide groepen. Volgens het idee van een civil society zorgen de vrijwilligers voor elkaar en voor de bezoekers. Ouderen en mensen met een beperking kunnen door het vrijwilligerswerk hun vaardigheden blijven inzetten en met elkaar in contact komen. Langer meedoen in de samenleving door zelf betrokken te blijven lijkt te werken binnen Prinsenhof.

Prinsenhof heeft ook een belangrijke signaalfunctie voor sociaal isolement buiten het centrum. De vrijwilligers, een buurtteam en andere betrokken organisaties hebben goed zicht op wat er in de buurt gebeurt en bieden hulp waar mogelijk. Mensen nemen zichtbaar verantwoordelijkheid voor elkaar.

Hoe werkt het Ontmoetingscentrum Prinsenhof?

Vrijwilligers met en zonder een verstandelijke beperking runnen het ontmoetingscentrum. Zij komen vaak uit dezelfde buurt en situatie als de bezoekers en dat maakt het centrum laagdrempelig. Professionele steun is aanwezig, maar vrijwilligers zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Hierdoor krijgt het centrum een luchtige en open sfeer.

Dat het ontmoetingscentrum er is voor en door bewoners loopt als een rode draad door het centrum. De behoeften van de buurtbewoners bepalen welke diensten en activiteiten het ontmoetingscentrum aanbiedt. Zo is er een grand café en kunnen bezoekers meedoen aan activiteiten op het gebied van beweging, creativiteit, entertainment en educatie. Daarnaast zijn er verschillende gezondheidspunten in het centrum aanwezig zoals het consultatiebureau voor ouderen. Hier kunnen de buurtbewoners een medische check krijgen.

Website

www.ontmoetingscentrumprinsenhof.nl