Dagbesteding voor Turkse en Marokkaanse vrouwen in Amersfoort

Kıymet
praktijkvoorbeeld - 2 maart 2016

Een vergelijkbare culturele achtergrond maakt contact makkelijk

Kıymet biedt dagbesteding speciaal voor Turkse en Marokkaanse vrouwen met lichte psychiatrische problemen, lichte geheugenproblemen of behoefte aan sociale contacten. De dagbesteding vindt plaats in woonzorgcentrum de Liendert, Amersfoort. Het vormt een ontmoetingsplaats met land- en lotgenoten.

Omdat andere bezoekers dezelfde taal spreken en een vergelijkbare culturele achtergrond hebben, is contact leggen gemakkelijk. Het doel is om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Als vrouwen naar de dagbesteding gaan, biedt dit thuis rust voor de mantelzorger (respijtzorg).

Bijeenkomsten voor mantelzorgers

Daarnaast organiseert Kıymet mantelzorgbijeenkomsten, over thema’s zoals bijvoorbeeld dementie of diabetes. Die bijeenkomsten zijn niet alleen voor mantelzorgers van de deelnemers, maar staan open voor alle mantelzorgers. Zo maken zij laagdrempelig kennis met de dagopvang en kunnen daardoor over de streep getrokken worden om hun naaste naar de dagbesteding te brengen.

Werving vrijwilligers

Vrijwilligers worden geworven via contacten met welzijnsinstellingen, zorglocaties en wijkteams.

Kosten en vergoedingen

Deelnemers hebben een indicatie nodig. De organisatie is in gesprek met de gemeente.

Website

www.beweging3.nl

Contactpersoon

Deniz Özkanli