Dagbestedingsproject betrokkenheid en verbinding in Lansingerland

praktijkvoorbeeld - 8 november 2013

Door een intensieve samenwerking tussen welzijn en zorg is de bestaande dagbesteding verbreed en toegankelijk voor ouderen die ondersteuning en zorg nodig hebben. Kwetsbare ouderen worden geactiveerd, zijn langer vitaal en minder eenzaam.

Wat wil men bereiken met het project?
De reguliere dagbesteding wordt veranderd en verbreed met nieuw aanbod zodat ook ouderen met meer ondersteunings- en begeleidingsbehoefte deel kunnen nemen. De dagbesteding wordt geschikt gemaakt voor ouderen die ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld naar het toilet gaan of bij inname van medicijnen. Het bestaande aanbod is uitgebreid met aanbod waar ook minder vitale ouderen aan deel kunnen nemen. Om de nieuwe doelgroep te bereiken gaat de ouderenadviseur op bezoek bij ouderen met beperkingen of ouderen die eenzaam zijn en stimuleert de ouderen om naar de dagbesteding te komen. Dit alles is mogelijk door het versterken van de samenwerking tussen de welzijns- en zorginstelling. De dagbesteding wordt aangeboden in een ontmoetingscentrum in het gecombineerd verzorgings- en verpleeghuis Laurens - De Tuinen in Lansingerland.

Wat levert het dagbestedingsproject op?
Kwetsbare ouderen kunnen gebruik maken van een breed en aangepast aanbod van dagbesteding. Ouderen stellen zelf een programma op maat samen van activiteiten die ze graag willen doen. Hier worden ze bij geholpen door vrijwilligers of activiteitenbegeleiders. Op deze manier houden de ouderen de regie over wat ze doen en wanneer. De meeste deelnemers participeren in bestaande en voor de buurt georganiseerde activiteiten. Doordat de deelnemers in de activiteiten integreren met andere bezoekersgroepen in ontmoetingscentrum de Leeuwerik, is er een sterke wisselwerking tussen verschillende doelgroepen. Kwetsbare deelnemers doen zo optimaal mee en ‘trekken zich vaak ook op’ aan de anderen in het ontmoetingscentrum. Andere bezoekers vormen met de vrijwilligers een nieuw netwerk om de deelnemers aan het project heen.

Welk aanbod is er?
Naast de reguliere opvang zoals gezamenlijk koffie drinken is het aanbod uitgebreid met:
- beweegactiviteiten
- rolstoelfietsen waarmee vrijwilligers met mensen gaan fietsen
- geheugentraining
- laagdrempelige creatieve activiteiten
- een zit-gymgroep
- een lunchgroep 
Deze activiteiten worden ook aangeboden aan de bewoners van Verpleeghuis De Tuinen. Hierdoor ontstaat  een breed pallet aan activiteiten voor verschillende doelgroepen die in gezamenlijkheid worden uitgevoerd.

Hoe werken welzijn en zorg samen?
De dagbesteding wordt door Welzijn Lansingerland aangeboden in het ontmoetingscentrum van woonzorgcentrum Laurens. Verzorgenden van woonzorgcentrum Laurens – De Tuinen, kunnen de ouderen met een (lichte) hulpvraag ondersteunen wanneer dit buiten de taken van de activiteitenbegeleiders en vrijwilligers valt.

Promotie en introductiefilmpjes
Het ontstaan en opzet van het project wordt getoond in het filmpje Dagbestedingsproject Betrokkenheid en Verbinding.
Deelnemende ouderen en de ouderenadvisuer komen aan het woord in het filmpje Welkom bij Betrokkenheid en Verbinding

Uitvoerende organisaties

Welzijn Lansingerland & woonzorgcentrum Laurens- de Tuinen
 

Plaats

Bleiswijk

Provincie

Zuid Holland

Contact

Hanneke Vliet Vlieland
Welzijn Lansingerland
T 010 522 55 48
M 06 29 28 92 66
E hvv@swsl.nl