Dagvoorziening door en voor bewoners

Dorpsdagvoorziening De Ankerplaats

Dorpsbewoners namen zelf het initiatief om een dagvoorziening te beginnen. Nu beheren vrijwilligers het gemeenschapshuis, waar vrijwilligers en de ouderen samen bepalen welke activiteiten zij uitvoeren.

Vijf dagen per week staat De Ankerplaats open voor ouderen uit het dorp. De dagvoorziening is voor en door buurtbewoners opgezet.

Wat levert de dagvoorziening op?

Een laagdrempelige collectieve voorziening zoals de Ankerplaats draagt er toe bij dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Zeker als er weinig voorzieningen in een dorp zijn, kan een dagopvang zorgen voor contacten en biedt het bezoek aan wekelijkse activiteiten structuur voor ouderen.

Eventuele mantelzorgers worden door de dagopvang  ontlast, waardoor zij het zorgen voor hun naaste langer volhouden. Vrijwilligers beheren het gemeenschapshuis. Daardoor is hun betrokkenheid groter en dit heeft een positief effect op hun animo om zich in te blijven zetten. De kracht van dit voorbeeld zit in de synergie tussen de welzijnsinstelling, deelnemende ouderen en vrijwilligers.

Hoe werkt de dorpsdagvoorziening?

De dorpsdagvoorziening is een initiatief van de buurtbewoners. Ouderen kunnen in het gemeenschapshuis meedoen aan allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld gymles of een wekelijkse maaltijd.

Deelnemers van de dorpsdagvoorziening beslissen zelf mee over wat er gebeurt, in overleg met de vrijwilligers en de activiteitenbegeleider. Deze beroepskracht, meestal met een zorg- en welzijnsachtergrond, is altijd aanwezig. Meestal zijn er 4-5 vrijwilligers op 12-14 deelnemers. Wanneer gewenst komt een medewerker van de thuiszorg langs voor individuele zorg.

De Ankerplaats is opgezet in Grashoek, een dorp in de Peel met 1700 inwoners. De vrijwilligers zoeken in de kleine gemeenschap vaak zelf oudere bewoners die baat kunnen hebben bij de dagvoorziening. Deelnemers kunnen zich ook aanmelden via het Wmo-loket.

Een gemeenschapshuis in zelfbeheer

De dagvoorziening is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw waar allerlei verenigingen en vrijwilligersorganisaties hun activiteiten organiseren. Het Gemeenschapshuis De Ankerplaats wordt beheerd door vrijwilligers. De gemeente financiert en stuurt op afstand.

Uitvoerende organisatie

Stichting Gemeenschapshuis ’De Ankerplaats’
www.ankerplaatsgrashoek.nl

Contact

Anita Sijben, Betsie Gommans en Marie-Louise Meyer
E info@ankerplaatsgrashoek.nl

Zie voor meer vernieuwende voorbeelden van dagopvang de publicatie Vernieuwing in dagbesteding (Movisie, nov. 2015), met 45 innovatieve projecten.