Dak- en thuisloze jongeren gaan weer werken en leren

Woonzorg Jongeren Vince Nijmegen

11 februari 2016

Vince is een opvangvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren. De jongeren krijgen begeleiding naar wonen, werken en zorg. Na hun verblijf stromen ze uit naar een zelfstandige woning. Roc-docenten komen naar Vince om daar de bewoners les te geven.

Wat levert het op?

Jongeren krijgen de kans om hun dak- en thuisloosheid achter zich te laten. Bij Vince kunnen ze zich op hun toekomst concentreren. Ze leren keuzes te maken. De jongeren weten dat ze niet de enigen zijn die zich in deze situatie bevinden: hun medebewoners zijn een goed voorbeeld. Dankzij de samenwerking tussen zorg en school is er structuur, duidelijkheid en rust.

Hoe werkt het project?

Er zijn drie afdelingen

Nachtopvang (10 plaatsen)
De nachtopvang is bedoeld voor jongeren die net op straat zijn komen te staan, of al langer een zwervend bestaan leiden. Het bieden van een veilige en laagdrempelige plek om te slapen, kan een start zijn voor de uitbouw van verdere hulpverlening. Jongeren mogen maximaal 6 weken in de nachtopvang verblijven. Daarna kunnen zij doorstromen naar de Crisisopvang of Wonen met begeleiding voor Dag en Nacht of naar een andere voorziening.

Crisisopvang (8 plaatsen)
De Crisisopvang is bedoeld voor jongeren die plotseling op straat staan en geen plek hebben om heen te gaan. In de Crisisopvang wordt samen met de jongeren geĆÆnventariseerd wat hun problemen zijn, en wat hun behoefte en motivatie zijn. Jongeren worden begeleid in het oppakken van een gezonde dagstructuur. Zo wordt gekeken naar een een passende dagbesteding; bijvoorbeeld onderwijs, werk of een lichtere vorm van dagbesteding. Tegelijkertijd maken de jongeren een start met het op orde brengen van hun financiĆ«n en worden ze geholpen bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en hun vermogen om voor zichzelf te zorgen. Het verblijf in de Crisisopvang duurt maximaal 3 maanden. De jongeren kunnen na de Crisisopvang doorstromen naar Wonen met Begeleiding voor Dag en Nacht, een andere beschermde voorziening of zelfstandige woonruimte.

Wonen met Begeleiding voor Dag en Nacht (16 plaatsen)
Wonen met Begeleiding voor Dag en Nacht is bedoeld voor jongeren met meer complexe problemen die langere tijd begeleiding nodig hebben. Binnen Wonen met Begeleiding voor Dag en Nacht worden de jongeren begeleid naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. De begeleiding is intensief. Vaak zijn de jongeren opgegroeid in een omgeving waar zij zaken die voor anderen vanzelfsprekend zijn niet hebben meegekregen. Het huishoudelijk gebeuren zoals koken, de was doen, schoonhouden van de kamer en bed opmaken/verschonen wordt dan ook met veel begeleiding en sturing uitgevoerd. Ook leren de jongeren hoe zij zaken moeten regelen bij instanties als de gemeente en zorgverzekeraar. Ook deze jongeren worden van een passende dagbesteding zoals onderwijs of werk of een lichtere vorm. Daarnaast worden zij begeleid bij het invullen van hun vrije tijd. Ook dat is iets wat voor de jongeren niet vanzelfsprekend is. Het is belangrijk dat zij bij alle zaken ondersteund, gestimuleerd en gemotiveerd worden. De jongeren kunnen maximaal 12 maanden in het Wonen met Begeleiding voor Dag en Nacht doorbrengen. Daarna vinden zij meestal een kamer waar zij zelfstandig kunnen wonen of zij stromen door naar een voorziening waar zij langdurig begeleid kunnen wonen.

Vince werkt met het 8-fasenmodel, dit is een manier om planmatig te werken. De begeleiding is bij dit model in fasen opgebouwd. Je werkt aan een aantal doelen tijdens je verblijf bij de instelling. Denk aan zelfstandig wonen, een opleiding doen, werken en contact met vrienden en familie. Meer informatie over het 8-fasenmodel vindt u op de website van Movisie.

Met wie wordt samengewerkt?

Er wordt onder andere samengewerkt met de GGZ en verslavingszorg, de LVG-sector (Licht Verstandelijk Gehandicapten) en het roc.

Hoe wordt het project gefinancierd?

De Gemeente Nijmegen financiert het project al enige jaren.

Website

www.iriszorg.nl/locatie/crisisopvang-voor-jongeren-nijmegen