Dak- en thuisloze jongeren gaan weer werken en leren

Woonzorg Jongeren Vince Nijmegen
praktijkvoorbeeld - 11 februari 2016

Vince is een opvangvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren. De jongeren krijgen begeleiding naar wonen, werken en zorg. Na hun verblijf stromen ze uit naar een zelfstandige woning. Roc-docenten komen naar Vince om daar de bewoners les te geven.

Wat levert het op?

Jongeren krijgen de kans om hun dak- en thuisloosheid achter zich te laten. Bij Vince kunnen ze zich op hun toekomst concentreren. Ze leren keuzes te maken. De jongeren weten dat ze niet de enigen zijn die zich in deze situatie bevinden: hun medebewoners zijn een goed voorbeeld. Dankzij de samenwerking tussen zorg en school is er structuur, duidelijkheid en rust.

Hoe werkt het project?

Kenmerken van de Nijmeegse opvang zijn:

  • De opvang biedt jongeren een veilige plek: wonen, werken en leren onder een dak;
  • Jongeren krijgen begeleiding om hun leven weer op de rails te krijgen;
  • Ervaringsleren is het uitgangspunt: leren door te doen;
  • In een Leerwerkhuis krijgen sommige bewoners vijf dagen per week onderwijs;
  • Vince heeft 25 plaatsen voor 24-uurs opvang voor zwerfjongeren tussen 16 en 23 jaar.

Vince werkt met het 8-fasenmodel, dit is een manier om planmatig te werken. De begeleiding is bij dit model in fasen opgebouwd. Je werkt aan een aantal doelen tijdens je verblijf bij de instelling. Denk aan zelfstandig wonen, een opleiding doen, werken en contact met vrienden en familie. Meer informatie over het 8-fasenmodel vindt u elders op de website van Movisie.

Vanaf het moment dat een jongere bij Vince komt is het de inzet dat hij weer gaat leren of werken. Samen met zijn begeleider maakt de jongere een persoonlijk ontwikkel- en activiteitenplan. Omdat de stap naar school voor veel jongeren te groot is zijn er docenten van het roc in huis gehaald. Zij brengen jongeren die nog geen mbo 1 of 2 hebben op dit niveau. Andere jongeren krijgen hulp om hun schoolloopbaan weer op te pakken. De gemiddelde verblijfsduur is negen maanden tot een jaar;

Met wie wordt samengewerkt?

Er wordt onder andere samengewerkt met de GGZ en verslavingszorg, de LVG-sector (Licht Verstandelijk Gehandicapten) en het roc.

Hoe wordt het project gefinancierd?

De Gemeente Nijmegen financiert het project al enige jaren. In 2011 heeft de gemeente Nijmegen 100.000 euro subsidie gekregen van het Europese sociaal fonds (ESF) om dak- en thuisloze jongeren in Vince te ondersteunen bij hun opleiding in een beschermde leeromgeving. De provincie Gelderland ondersteunt de methodiekontwikkeling met een driejarige projectsubsidie.

Website

www.iriszorg.nl/locatie/crisisopvang-voor-jongeren-nijmegen

Looptijd

Doorlopend vanaf 1993

Uitvoerende organisaties

Iriszorg
Vince
www.iriszorg.nl

Contactpersoon

Ingrid Hendriks, locatiemanager
E info@iriszorg.nl