Dak- en thuislozen regelen opvang zelf

NuNN

12 februari 2016

De NuNN is een voorziening van en voor dak- en thuislozen. Door het zelf te organiseren zijn ze zelfstandiger en dragen ze meer verantwoordelijkheid. Hier hadden de dak- en thuislozen dringend behoefte aan.

Wat levert de nachtopvang op?

De NuNN (Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen) draagt bij aan de resocialisatie van dak- en thuislozen. De organisatie vult het tekort aan opvang aan. En het biedt de dak- en thuislozen veel zelfstandigheid. Door zelf de verantwoordelijkheid te dragen zijn zij van betekenis voor hun lotgenoten en anderen die kwetsbaar zijn. Dit geeft hun meer eigenwaarde en een gevoel van competent zijn. Dit was binnen de reguliere opvang niet mogelijk.

Specifiek voor de opzet van de NuNN is dat dak- en thuislozen hun vaardigheden en talenten (opnieuw) ontdekken en inzetten, voor zichzelf en voor anderen.

Hoe werkt de NuNN?

Als gast kunnen dak- en thuislozen er de nacht doorbrengen, daarna gaan zij weer de straat op. De organisatie van de nachtopvang gebeurt door taakvrijwilligers en beheerders. Gasten die een bijdrage willen leveren in het huishouden melden zich aan als taakvrijwilliger. Taakvrijwilligers assisteren beheerders bij corveediensten en beheerderstaken. Als tegenprestatie voor het werk dat een taakvrijwilliger doet, mag hij overdag binnen blijven. Binnen de NuNN kan een gast carrière maken tot taakvrijwilliger en uiteindelijk tot beheerder.

Beheerders zijn ex-daklozen die buiten de voorziening in een van de beheerderswoningen wonen. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de NuNN en de begeleiding van taakvrijwilligers.

De onderlinge verbondenheid en de samenwerking tussen de gasten is de belangrijkste succesfactor. Zij zijn hier echt maatjes voor elkaar.

Website

www.nunn.nl

Looptijd

NuNN is gestart in 1996.

Uitvoerende organisatie

De Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen is onderdeel van het RIBW Nijmegen & Rivierenland

Contact

Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen (NuNN)
E info@nunn.nl

Download de good practice:

De-NuNN-opvang-in-zelfbeheer.pdf 748.38 KB

Good-practice-nachtopvang-uit-noodzaak.pdf 1.06 MB