Doelbewust

praktijkvoorbeeld - 12 december 2013

Doelbewust is een programma om via het voetbal jongeren maatschappelijk waarden en normen bij te brengen en zich daaraan te laten houden.

Wat is Doelbewust?
Doelbewust is een jongerenproject waarbij de positieve aspecten van teamsport (samenwerking, loyaliteit, onderling respect) vertaalt worden naar gedragingen in het het dagelijks leven. 

Wat levert Doelbewust op?
Jongeren die op speelse wijze leren hoe je met respect voor elkaar om kan gaan.

Hoe werkt Doelbewust?
In het project Doelbewust dat het jongerenwerk van Divers samen met 'S-PORT in de diverse Bossche wijken uitvoert, is voetbal een middel om positief gedrag bij jongeren te bewerkstelligen. Voorbeelden uit het dagelijkse leven zijn vaak terug te koppelen aan situaties in het voetbal (voorbeeldfunctie, contracten, afspraken nakomen, negatief gedrag). Door middel van voetbal worden deze situaties behandeld. Kernbegrippen zijn samenwerking, loyaliteit, teamspirit, doorzettingsvermogen en normen & waarden.

binding via contract
Jongeren in de leeftijd 11 t/m 15 jaar kunnen onder een heus 'contract' komen trainen en spelen bij één van de teams die verspreid over de locaties in 's-Hertogenbosch te vinden zijn. De deelnemers moeten zich gaan gedragen als prof met een voorbeeldfunctie naar de wijk en school. Als het contract is ondertekend krijgt de deelnemer een tenue in bruikleen zodat hij zichtbaar in de wijk aanwezig is. Hij dient zich ook buiten de contactmomenten te gedragen volgens zijn contract.

Wat zijn succesfactoren?
Een duidelijk concept, aansluiting bij de belevingswereld van jongeren, praktijkgericht.

Met wie wordt samengewerkt?
Welzijnsonderneming Divers en 'S-PORT in Den Bosch

Doelbewust! Iets voor u?
Zoekt u naar mogelijkheden om jongeren in uw omgeving op een speelse wijze positief maatschappelijk gedrag aan te leren, neem dan contact op met de uitvoerder van het project Doelbewust. 

Website

Uitvoerende organisaties

Divers welzijnsonderneming
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch
Postbus 1226
5200 BG 's-Hertogenbosch
T  073 6124488
welzijnsonderneming@divers.nl

Plaats

Den Bosch