Doorbreken isolement van LHBT vluchtelingen en asielzoekers

Maatjesproject Cocktail bouwt sociaal netwerk
praktijkvoorbeeld - 15 april 2016

Het maatjesproject Cocktail doorbreekt het isolement van asielzoekers met een lesbische, homoseksuele, biseksuele of transseksuele (LHBT) geaardheid. Vrijwilligers introduceren LHBT-asielzoekers in de Nederlandse samenleving.

Wat levert Cocktail op?

Cocktail verbetert het leefklimaat en de veiligheid van LHBT-asielzoekers in Nederland:

  • Met bijeenkomsten en activiteiten bouwt Cocktail een sociaal netwerk op voor LHBT-asielzoekers. Zij leggen hier onderling contact en maken kennis met de Nederlandse LHBT-gemeenschap.
  • Door voorlichting te geven verbetert Cocktail de positie van LHBT’s in asielzoekerscentra en in de Nederlandse samenleving.

Hoe werkt Cocktail?

Dit maatjesproject koppelt LHBT-asielzoekers één op één aan een Cocktailmaatje. Dit is liefst iemand die dezelfde taal spreekt.

  • Na een intakegesprek brengt Cocktail een LHBT-asielzoeker in contact met een maatje, een vrijwilliger die meestal zelf tot de LHBT-groep behoort. Cocktail houdt voor een goede match zoveel mogelijk rekening met de taal en interesses van de asielzoeker.
  • Als het klikt, maakt het duo afspraken over welke activiteiten ze gaan ondernemen, wanneer en hoe vaak.

Wat zijn de succesfactoren?

  • zorgvuldige screening van de vrijwilligers op motivatie, geschiktheid en betrouwbaarheid;
  • deskundigheidsbevordering van de maatjes;
  • intervisie en evaluatiemomenten voor de maatjes.

Met wie wordt er samengewerkt?

Cocktail streeft naar een goede samenwerking met vluchtelingen- en migrantenorganisaties en andere hulpverlenende instanties.

Iets voor u?

Als u LHBT-asielzoekers wilt helpen een sociaal netwerk op te bouwen, dan levert Cocktail u wellicht inspiratie.

Website

www.coc.nl/informatie-over-cocktail-maatjesproject

Uitvoerende organisatie

COC Nederland

Plaats

Utrecht

Contact

E cocktail@cocmiddennederland.nl