Doorbreken isolement van LHBT vluchtelingen en asielzoekers

Maatjesproject Cocktail bouwt sociaal netwerk

15 april 2016

Het maatjesproject Cocktail doorbreekt het isolement van asielzoekers met een lesbische, homoseksuele, biseksuele of transseksuele (LHBT) geaardheid. Vrijwilligers introduceren LHBT-asielzoekers in de Nederlandse samenleving.

Wat levert Cocktail op?

Cocktail verbetert het leefklimaat en de veiligheid van LHBT-asielzoekers in Nederland:

  • Met bijeenkomsten en activiteiten bouwt Cocktail een sociaal netwerk op voor LHBT-asielzoekers. Zij leggen hier onderling contact en maken kennis met de Nederlandse LHBT-gemeenschap.
  • Door voorlichting te geven verbetert Cocktail de positie van LHBT’s in asielzoekerscentra en in de Nederlandse samenleving.

Hoe werkt Cocktail?

Dit maatjesproject koppelt LHBT-asielzoekers één op één aan een Cocktailmaatje. Dit is liefst iemand die dezelfde taal spreekt.

  • Na een intakegesprek brengt Cocktail een LHBT-asielzoeker in contact met een maatje, een vrijwilliger die meestal zelf tot de LHBT-groep behoort. Cocktail houdt voor een goede match zoveel mogelijk rekening met de taal en interesses van de asielzoeker.
  • Als het klikt, maakt het duo afspraken over welke activiteiten ze gaan ondernemen, wanneer en hoe vaak.

Wat zijn de succesfactoren?

  • zorgvuldige screening van de vrijwilligers op motivatie, geschiktheid en betrouwbaarheid;
  • deskundigheidsbevordering van de maatjes;
  • intervisie en evaluatiemomenten voor de maatjes.

Met wie wordt er samengewerkt?

Cocktail streeft naar een goede samenwerking met vluchtelingen- en migrantenorganisaties en andere hulpverlenende instanties.

Iets voor jou?

Als je LHBT-asielzoekers wilt helpen een sociaal netwerk op te bouwen, dan levert Cocktail je wellicht inspiratie op.

Website

www.coc.nl/informatie-over-cocktail-maatjesproject

Uitvoerende organisatie

COC Nederland

Plaats

Utrecht

Contact

 cocktail@cocmiddennederland.nl