DoorDeWijks

praktijkvoorbeeld - 6 oktober 2013

DoorDeWijks staat voor betaalbare hulp binnen de wijk. Dit levert werkgelegenheid op en biedt hulp aan diegene die wat ondersteuning of gezelschap kan gebruiken, ook zonder indicatie. De jury van de MOVISIE Participatieprijs 2012 noemt DoorDeWijks als een van de voorbeelden die navolging verdienen.

Wat is DoorDeWijks?

Wijkbewoners, die tijd beschikbaar hebben, kunnen zich als doordewijker inschrijven bij DoorDeWijks om vervolgens hulp binnen de eigen wijk te gaan verrichten tegen betaling. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: het project bevordert de sociale cohesie in de wijk. Tevens kan het een effectieve manier zijn om vraag- en aanbodverlegenheid te doorbreken. Daarnaast is het een lichte vorm van marktondersteuning. Bovendien is het een initiatief van de bewoners zelf.

Wat levert het op?

De eerste Vereninging DoorDeWijks is opgericht in de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en werd actief in en om deze deelgemeente. Daarna zijn er soortgelijke Verenigingen in andere wijken van Rotterdam opgericht en daarbuiten.

Hoe werkt DoorDeWijks?

Doordewijkers betalen €50 per kwartaal om de naam DoorDeWijks te gebruiken en om vervolgens hulp binnen de eigen wijk te gaan verrichten tegen betaling van €9,50 per uur. Het tarief ligt daarmee tussen de €0 van vrijwilligers en €20+ van professionals. DoorDeWijks biedt daarmee een tussenoplossing in het verlenen van gezinsondersteuning. De stichting stelt veel (persoonlijk) materiaal beschikbaar, wordt de begeleiding betaald, een mooie profielfoto gemaakt en een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. Behalve lokaal, gemotiveerd en betaalbaar, zijn doordewijkers dus ook betrouwbaar en hebben ze een organisatie achter zich staan. Wijkbewoners met een hulpvraag kunnen direct contact opnemen met één van de doordewijkers of worden via de coördinator gekoppeld. DoorDeWijks zorgt voor contacten bij thuiszorg, kraamzorg, gezondheidscentra, apothekers etc om zoveel mogelijk verwijzingen te krijgen. Ook geeft de stichting het wijkkrantje Het Doordewijkertje uit.

Met wie wordt er samengewerkt?

SBAW,  Zorgapotheeker Beethoven

Wat zijn de succesfactoren?

  • DoorDeWijks biedt een tussenoplossing in het verlenen van gezinsondersteuning, tussen enerzijds ‘gratis”vrijwillige ondersteuning en anderzijds dure professionele hulp.
  • DoorDeWijks slaat twee vliegen in een klap: een betaalde baan voor iedereen die zich wil inzetten èn een verlichting van de sociale vraag.
  • DoorDeWijks zal altijd promoten dat de doordewijkers in de eigen wijk blijven werken. Dit zorgt voor betere cohesie in de buurt, scheelt reistijd en autokosten. Er zullen meer bewoners gedurende de dag in de wijk blijven; Dit levert ook een voordeel voor de lokale winkels.

Iets voor u?

Als u op zoek bent  naar een manier van ondersteuning op wijkniveau, waarbij ook lokale  werkgele-genheid wordt geschapen  is DoorDeWijks  wellicht interessant voor u.

Website

Looptijd

Gestart in 2011

Uitvoerende organisaties

Stichting DoorDeWijks
Lisbloemstraat 53
3051 TP Rotterdam
T 06 10 86 72 25
E info@doordewijks.nl
http://www.doordewijks.nl

Plaats

Rotterdam

Bereik

lokaal

Contact

Suzanne Rietveld
T 06 10 86 72 25
E info@doordewijks.nl