Dubbel genieten

9 januari 2008

Cliënten van maatschappelijke organisaties hebben vaak wensen die niet vervult kunnen worden doordat het personeel van de instelling waaraan ze verbonden zijn, te weinig tijd en middelen om uitjes te organiseren. Dubbel Genieten biedt uitkomst: de lokale coördinator benadert bedrijven en onderwijsinstellingen die deze wens wel kunnen vervullen

Wat is Dubbel Genieten?

Dubbel Genieten is een succesvolle, beproefde methode om maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen met elkaar te verbinden. Doel is het creëren van ontmoetingen, het leggen van contacten, mensen volop in de samenleving houden, ook wanneer ze daarbij externe hulp nodig hebben.

Wat levert het op?

Dubbel Genieten voorziet in behoeftes van verschillende groepen. Mensen die niet zelfstandig mobiel zijn verlangen naar een dagje uit. Via ’Dubbel Genieten’ kunnen deze mensen  in contact komen met vrijwilligers die er met hen op uit gaan. Daarmee vergroot het dus de zelfredzaamheid en de participatie van deze mensen. Onderwijsinstellingen zijn naarstig op zoek naar manieren om invulling te geven aan maatschappelijke stages. En het bedrijfsleven zoekt betrouwbare partners bij het inzetten van haar werknemers in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Hoe werkt Dubbel Genieten?

Cliënten van maatschappelijke organisaties hebben een wens. Ze willen graag een dagje naar de dierentuin, een middag naar het strand of de markt bezoeken. Maar ze kunnen er niet zelfstandig op uit omdat ze een fysieke of mentale beperking hebben. Bovendien heeft het personeel van de instelling waaraan ze verbonden zijn, te weinig tijd en middelen om uitjes te organiseren. De lokale coördinator benadert bedrijven en onderwijsinstellingen die deze wens wel kunnen vervullen. Bedrijven willen in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen graag iets doen voor de maatschappij. Onderwijsinstellingen zoeken maatschappelijke stages voor hun scholieren, zodat jongeren op een zinvolle manier kennis maken met de samenleving in al haar facetten. De coördinator koppelt de drie partijen aan elkaar.

Meer informatie?

Movisie heeft dit concept ontwikkeld. Wie meer wil weten kan contact opnemen met Mirjam Andries, m.andries@movisie.nl.