Echte Mannen

praktijkvoorbeeld - 25 april 2014

Een empowermenttraining voor mannen die zich willen ontwikkelen en willen participeren in de maatschappij. De training is bedoeld om sociaal geïsoleerde mannen in Rotterdam weerbaarder te maken.

Wat is Echte mannen?

Samen met een coach/trainer volgen de deelnemers een traject van ongeveer een jaar. Om het hoogst haalbare resultaat te bereiken op het gebied van werk of scholing, worden de deelnemers de vaardigheden die daarvoor nodig zijn aangeleerd. Vervolgens gaan zij hun kwaliteiten in de praktijk brengen door het doen van vrijwilligerswerk of deelname aan een activiteit /cursus.

Wat levert het op?

De training wordt afgesloten met het opstellen van een portfolio. Dit is een werkmap met onder andere een CV en een werkplan die zij kunnen gebruiken bij het vinden van een passend vervolgtraject. De deelnemers hebben daarnaast meer zelfkennis en inzicht in eigen talenten ontwikkeld, een werkervaringsplaats of een participatiebaan gevonden, of een cursus gevolgd.

Tot en met 2013 zijn vier groepen succesvol getraind. In totaal hebben hieraan ruim 70 mannen deelgenomen. Het project kreeg Tom Sebastiaan Gans Prijs 2012 van het Oranjefonds.

Hoe werkt Echte mannen?

Het traject is toegankelijk voor enthousiaste, volwassen mannen tot 65 jaar in de gemeente Rotterdam met of zonder WWB-uitkering die hun situatie willen verbeteren, die weer iets buiten de deur willen doen, willen gaan sporten, op zoek zijn naar werk of een zinvolle dagbesteding zoals vrijwilligerswerk of een participatiebaan.

Bij de training bestaat de groep uit maximaal 12 deelnemers. De training zelf duurt 12 weken, elke week 3 dagdelen. Tijdens de training komen verschillende thema’s aan bod. Deze hebben te maken met kwaliteiten, belemmeringen, wat mannen willen veranderen in hun dagelijks leven, omgaan met instanties of zoeken naar werk. Door begeleiding en deelname aan dit activeringstraject kunnen de deelnemers leerdoelen en toekomstplannen onderzoeken en de eigen kwaliteiten actief inzetten. De training wordt afgesloten met het opstellen van een portfolio.

Na de training is het de bedoeling dat de deelnemers zes maanden vrijwilligerswerk gaan doen bij een organisatie die hun  aanspreekt.  Als groep gaan de deelnemers ook gezamenlijk een activiteit in de wijk organiseren en uitvoeren, waarbij zij voor maximaal 1 jaar ondersteuning krijgen van hun coach.

Met wie wordt er samengewerkt?

Oranjefonds

Iets voor U?

Als u op zoek bent naar een manier om mannen te activeren, is dit wellicht iets voor u.

Website

Looptijd

2011 - 2013

Uitvoerende organisaties

CVD
Glashaven 42
3011 XJ Rotterdam
T (010) 243 81 00
E info@cvd.nl
www.cvd.nl

Plaats

Rotterdam

Bereik

lokaal

Contact

Vincent Ferdinandus
T (010) 440 10 10