Eergerelateerd geweld onder vluchtelingen tegengaan

Changemakers
praktijkvoorbeeld - 19 januari 2016

Vluchtelingen die al jaren strijden tegen eergerelateerd geweld helpen met hun kennis en ervaring andere vluchtelingen hier ook de strijd mee aan te gaan.

Wat levert Changemakers op?

Het Changemakersprogramma heeft als doelen:

  • De mentaliteit veranderen van waaruit eergerelateerd geweld voortkomt;
  • De emancipatie van vluchtelingen ondersteunen. Dat maakt hen weerbaarder tegen de sociale druk van de gemeenschap en tegen de onderdrukking van hun persoonlijke ontwikkeling;
  • De zelfredzaamheid van vluchtelingen vergroten zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen leiden;
  • Potentiële slachtoffers van eergerelateerd geweld en hulpvragen doorverwijzen en begeleiden. Instanties werken hier samen in een lokale ketenaanpak.
  • Het hulpaanbod verbeteren door uitwisseling van informatie en kennis met diverse instanties;
  • Vluchtelingengroepen informeren over recht en veiligheid.

Hoe werkt Changemakers?

Diverse groepen vluchtelingen hebben ieder hun eigen ervaringen en aanpak van eergerelateerd geweld. Deze aanpakken staan in een methodiekmap die organisaties, hulpinstellingen en gemeenten helpt om eergerelateerd geweld te stoppen.
De methodiekmap Changemakers - Eergerelateerd Geweld bestaat uit drie delen:

  1. Introductie & Methodiekbeschrijving voor bestuursleden van zelforganisaties en beleidsmakers van welzijnsorganisaties of gemeenten.
  2. Basistraining en Verdiepingstraining: een handleiding, hand-outs, foto’s en een filmcasus over dreigend eergerelateerd geweld.
  3. Change Guide voor getrainde changemakers. Zij vinden hier bijvoorbeeld een stappenplan voor het organiseren van mentaliteitsverandering in de eigen achterban, achtergrondinformatie en een lijst met organisaties en instellingen.

Iets voor u?

Wilt u deze methode inzetten om vluchtelingen te steunen tegen eergerelateerd geweld? Neemt u dan contact op met VON (e-mail).

Website

www.vluchtelingenorganisaties.nl/page/84/nl

Uitvoerende organisaties

Contactpersoon

Annefloor Dekker
E info@vluchtelingenorganisaties.nl