Eigen Initiatief Model

Vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking
praktijkvoorbeeld - 13 november 2015

Meer zelf kunnen doen door het volgen van drie stappen. Mensen met een verstandelijke beperking leren met het Eigen Initiatief Model hoe ze zelf taken kunnen uitvoeren.

Met het Eigen Initiatief Model (EIM) leren mensen met een verstandelijke beperking nieuwe vaardigheden. Eerst leren ze de stappen aan. Deze stappen passen ze toe terwijl ze een taak uitvoeren.

Mensen met een verstandelijke beperking leren met EIM zelf na te denken over wat ze kunnen in verschillende situaties. Hierdoor vergroten ze hun zelfredzaamheid thuis, op school, op het werk, in hun vrije tijd en in hun sociale relaties.

Wat levert het Eigen Initiatief Model op?

Het model bevordert de zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking. Zij leren meer zelf te bepalen.

Hoe werkt het Eigen Initiatief Model?

Mensen met een verstandelijke beperking leren drie denkstappen. Bij het uitvoeren van een taak passen ze steeds deze algemene stappen toe.

De stappen van het Eigen Initiatief Model:

  1. Oriënteren. Nadenken voor je begint, eerst een plan maken.
  2. Uitvoeren. Nadenken terwijl je bezig bent en in de gaten houden of je bereikt wat je wilt bereiken.
  3. Evalueren. Controleren of je hebt bereikt wat je wilde bereiken en terugkijken op en leren van de manier waarop je het hebt aangepakt.

Iets voor u?

Wilt u mensen met een verstandelijke beperking begeleiden naar meer zelfstandigheid? Dan kunnen de stappen van het Eigen Initiatief Model u daarbij helpen.

Links

Download De handleiding ‘Eigen Initiatief Model, theorie en toepassing' op de website van Kennisplein Gehandicaptensector.
Het boek Begeleid ontdekkend leren is een praktische uitwerking van het Eigen Initiatief Model. U kunt dit boek bestellen op de website van Zicht op Zorg Trainingen.

Uitvoerende organisatie

Zicht op Zorg Trainingen, Dongen

E info@zoztrainingen.nl
www.zoztrainingen.nl

Kennisdossier