Eigen regie over dagbesteding. De dagbestedingscoach

30 september 2013

Cliënten kiezen zelf hun dagbesteding die bij hen past, qua wensen, mogelijkheden en budget. Een dagbestedingscoach ondersteunt cliënten hierbij.

Waarom eigen regie van dagbesteding?
Cliënten willen zelf de regie voeren over de vormgeving van hun leven en de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Zorggroep Archipel onderschrijft dit uitgangspunt en werkt daarom met een dagbestedingscoach. De coach helpt de cliënt - een oudere bewoner of iemand met een beperking - bij het in kaart brengen van wensen en mogelijkheden. Ook maakt de coach duidelijk hoeveel de dagbesteding kost. Daarbij wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij aanbod en activiteiten die al zijn ontwikkeld in de wijk. Zo blijven bewoners in contact met bewoners uit de wijk.

Wat levert het op?
Bewoners en cliënten maken een bewuste keuze voor de soort dagbesteding die zij willen hebben. Zij zijn zich ook bewust van de kosten, die soms ook zelf betald moeten worden. 

Hoe werkt het project?
Iedere cliënt die een dagbestedingsbehoefte heeft, krijgt van Archipel een ’dagbestedingscoach’ toegewezen. Samen worden de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt in kaart gebracht. Daarna wordt bekeken welke dagactiviteiten hier bij passen. Indien de cliënt iets wil dat er nog niet is, dan bekijkt de dagbestedingscoach of dit ontwikkeld kan worden. 
De mantelzorgers van de cliënten vormen ook een belangrijke schakel. Zij kunnen meedoen met activiteiten (bijvoorbeeld iets waar ze veel affiniteit mee hebben), en kunnen input geven om activiteiten te verbeteren.

Financiering vanuit de AWBZ, WMO of door de afnemer.
De financiering van de dagbesteding door Archipel komt vanuit verschillende regelingen. De dagbestedingscoach weet wie op basis van vergoedingen recht heeft op welke financiering. De cliënt, bewoner en mantelzorger weet ook hoe de financiering loopt .

Iets voor u?
Zoekt u als zorgaanbieder naar een manier om de dagbesteding op de wensen en behoeften van uw cliënten aan te passen, dan is het inzetten van een dagbestedingscoach een idee. U geeft hiermee bewoners, cliënten en mantelzorgers zeggenschap en inzicht in manieren hoe zinnige dagbesteding tot stand komt, en welke keuzes men daar zelf in heeft. Uiteindelijk krijgt u daarmee bewuste en gemotiveerde gebruikers.

Uitvoerende organisaties

Archipel Centrum voor Wonen Zorg en Welzijn
T (036) 54 81 700
E info.archipel@zorggroep-almere.nl