Erkende Overleg Partners

praktijkvoorbeeld - 30 april 2015
 

Het doel van het project Erkende Overleg Partners is het betrekken van burgers bij de inrichting van openbare ruimte. De gemeente Emmen vindt het belangrijk dat er een goed contact is tussen de gemeente en de bewoners. Belangrijke schakels tussen de bewoners en de gemeente zijn de (in totaal 34) Erkende Overleg Partners (EOP’s), die de inwoners van Emmen vertegenwoordigen. EOP’s kunnen gevraagd of ongevraagd advies geven aan de gemeente over beleid, beheer of verbeterpunten. Daarnaast hebben de EOP’s een budget tot hun beschikking dat kan worden besteed aan diverse activiteiten, zoals onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden en sociale activiteiten. Op deze manier hoopt de gemeente de burgers meer te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte.

Aanpak
EOP’s krijgen jaarlijks een wijkbudget voor diverse activiteiten, zoals onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden en sociale activiteiten. De omvang van het budget varieert van € 10.000 tot bijna € 50.000, afhankelijk van het aantal inwoners. Voor de besteding van het budget geldt een aantal spelregels. Een voorbeeld hiervan is dat het budget ten goede moet komen aan de leefbaarheid van het dorp of de wijk. Daarnaast mag met de budgetten ook, gedurende maximaal drie jaar, worden gespaard, ingekocht en aanbesteed.

Regie
Gemeente.

Ontwikkelaar
De gemeente Emmen heeft deze methode ontwikkeld.

Materiaal
Zie voor meer informatie: www.emmen.nl/over-de-gemeente/dorpen-en-wijken/erkende-overlegpartners.html. Aanvullende informatie is ook te vinden in de publicatie ‘Burgerinitiatief loont! Zelfstandig aanbesteden door wijk- en dorpsorganisaties’, geschreven door P. Veen en in 2009 uitgegeven door de gemeente Emmen.

Onderzoek
J.R. Lunsing (2009).Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen. Warffum: Stibabo.

Resultaat onderzoek
Uit dit onderzoek blijkt dat de EOP’s een goede bestemming weten te vinden voor hun budget. Het budget zorgt ervoor dat ze met concrete plannen voor activiteiten komen. Benadrukt wordt wel dat gemeenteambtenaren erg behulpzaam zijn en meedenken over de uitvoerbaarheid en het praktisch realiseren van de plannen.