Ervaringscoaches helpen wijkbewoners

Doen en laten in Utrechtse wijken

Ervaringsdeskundige coaches zetten hun talenten in om andere burgers op eigen kracht te laten wonen en mee te laten doen in de wijk. De leiding van het project is grotendeels in handen van (ex)- cliënten van verschillende GGZ- en maatschappelijke opvang instellingen in de stad Utrecht.

Door en voor

Doen en laten staat voor opvang en steun voor en door mensen met een psychische of verstandelijke handicap in de Utrechtse wijken Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen en de wijk Ondiep. Ervaringscoaches zijn mensen die zelf ervaring hebben met verschillende GGZ-instellingen of maatschappelijke opvang en weten wat het is om afhankelijk te zijn van anderen. Die ervaring wordt ingezet voor andere lotgenoten in de wijk die zorg en aandacht nodig hebben. 

Inzet van ervaringscoaches

Alle ervaringscoaches hebben zelf een herstelproces doorlopen en werken van daaruit met hun eigen ervaring. Zij willen door middel van de eigen ervaringen anderen helpen die een moeilijke tijd doormaken. Zij weten wat het is om een moeilijke tijd door te maken en hoe moeilijk het dan kan zijn om je leven dan weer op de rails te krijgen. De ervaringscoach kan hierin zowel adviseur zijn of het verbindende element vormen.

Wat levert dit op?

De ervaringscoaches weten contact te leggen met mensen met psychische en verstandelijke beperkingen en bruggen te slaan met voorzieningen in de wijk. Omdat de coaches zich kunnen inleven in de deelnemer, vinden zij de aansluiting waar het de reguliere hulpverlening niet altijd lukt. Het contact is laagdrempelig. Deelnemers vinden het fijn om met iemand te praten die hetzelfde heeft meegemaakt als zij en waar zij hun ei bij kwijt kunnen. Zo komen zij in contact met anderen die iets soortgelijks of hetzelfde hebben meegemaakt.

Met wie wordt samengewerkt?

Dit cliëntgestuurde project is een samenwerkingsverband tussen De Achterkant, De Participatieformule, Gemeente Utrecht, fonds Nuts Ohra en het Participatiefonds OGGZ Utrecht. De ervaringscoaches werken in teams en zijn momenteel in vier wijken actief:  Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen en de wijk Ondiep.

Meer weten?

Kijk voor actuele informatie en contactgegevens op: http://doenenlatenutrecht.nl