De ervaringsdeskundige herstelcoach

Het herstelproces ondersteunt vanuit eigen ervaringen

De herstelcoach is een ervaringsdeskundige die de cliënt een half jaar helpt in zijn herstelproces.

Wat levert een ervaringsdeskundige herstelcoach op?

Ervaringsdeskundigen dragen bij aan een betere participatie van burgers. De eigen ervaring gebruiken voor anderen heeft een belangrijke meerwaarde voor de ervaringsdeskundige zelf. Ervaringsdeskundigen kunnen cliënten sneller activeren. En ervaringsdeskundigen leren professionals rekening te houden met het gezichtspunt van de cliënt.

Hoe werkt een herstelcoach?

Een ervaringsdeskundige herstelcoach trekt gemiddeld zes maanden met een cliënt op.  De herstelcoach heeft extra aandacht voor de hersteldoelen van de cliënt waardoor zelfredzaamheid verbetert. Een herstelcoach kan zowel cliënten begeleiden die in een instelling wonen, als mensen die zelfstandig wonen en begeleid worden door een FACT-team.

De Herstelcoach zet de eigen herstelervaringen in om mensen te ondersteunen kleine stapjes te zetten richting herstel. De herstelcoach laat de cliënt positieve ervaringen opdoen om daarmee de cliënt weer hoop te geven.

De herstelcoach volgt eerst een cursus waarin hij leert zijn ervaringsdeskundigheid te gebruiken in de begeleiding van een ander. De herstelcoach leert zijn eigen ervaring functioneel in te zetten in de begeleiding en ondersteuning van cliënten. Hij leert de eigen ervaring af te stemmen op de zorgvraag en op de fase van herstel van de cliënt. Hij leert vanuit de eigen ervaring de dingen te benoemen die hij ziet gebeuren. En hoe hij vanuit de eigen ervaring kan motiveren en confronteren. Daarnaast is aandacht voor de samenwerking met hulpverleners en behandelaren. Wat wordt er van de ervaringsdeskundige verwacht en wat is zijn rol?

De herstelcoach werkt naast de persoonlijk begeleider en zij vullen elkaar aan in taken en invalshoeken. Zo houdt de herstelcoach zich bezig met de hersteldoelen en laat de behandel- en begeleidingsafspraken over aan de reguliere hulpverlening.

Wat zijn de succesfactoren?

Zowel de cliënt als de herstelcoach ervaren het proces als positief. De ondersteuning en begeleiding door een hertelcoach geeft cliënten energie, die cliënten doorgeven in het contact met andere begeleiders.

Werken aan herstel betekend acceptatie van wat je hebt en je leven zo goed mogelijk oppakken en daarbij uit gaan van wat je kunt en wilt. Geholpen en bijgestaan door iemand die een soortgelijke ervaring en proces heeft meegemaakt biedt veel steun en werkt stimulerend. 

Kijk voor meer informatie en voorbeelden op:

https://www.ribw-clientenplein.nl/herstel