Ervaringsdeskundigen doorbreken vicieuze cirkel van armoede

Samen Sterk

Een nieuwe aanpak voor het doorbreken van een vicieuze cirkel waarbij armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven, samen met de mensen die het betreft. Voor het doorbreken van deze generatiearmoede worden niet alleen financiële oplossingen gezocht, maar wordt ook gekeken naar minder zichtbare sociaal psychologische aspecten.

Samen Sterk richt zich op volwassenen en kinderen in langdurige armoede. Zij leidt een aantal van hen op tot ervaringsdeskundige en geeft hen daarin betaald werk. Het project streeft daarnaast naar een andere manier van denken en doen op het gebied van armoede bij instanties. Deze aanpak is in Oost Groningen ontwikkeld en opgezet samen met de gemeenten Veendam en Pekela.  

Wat levert Samen Sterk op?

Opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in een betaalde baan, in een tandem met een (vak)professional. Deze ervaringsdeskundigen weten mensen in armoede letterlijk en figuurlijk ‘te bereiken’ en bieden perspectief en eigen kracht. Daarnaast maken zij kenbaar wat armoede betekent bij de hulp- en dienstverleners en beleidsmakers. Er zijn in 2014 drie ervaringsdeskundigen uit Oost Groningen landelijk opgeleid en gecertificeerd. De betrokken gemeenten betalen de huidige inzet van twee van hen bij welzijnsorganisaties. In december 2014 is de tweejarige opleiding Edasu in Oost Groningen gestart met 12 deelnemers.

Hoe werkt Samen Sterk?

De aanpak omvatte vier onderdelen:

1. Inzetten van opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.
2. Een maatje als wegwijzer/coach en ter versterking van het sociale netwerk.
3. Beter benutten van financiële mogelijkheden.
4. Verbeteren van bejegening van de doelgroep door professionals.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Het werken met ervaringsdeskundigen. Zij kennen de taal en de gevoelens van de ander in dezelfde situatie en kunnen daarop aansluiten. Zij krijgen vertrouwen waar een professional dit niet krijgt en zijn ‘vertaler’ voor de professionals
  • Verbinding en bottom-up werken:
    • Vanaf de start is niet voor maar samen met de mensen die het betreft gewerkt. Zij hebben input geleverd en zijn ambassadeur.
    • In Oost Groningen is gewerkt aan het verkrijgen van een groot draagvlak bij gemeenten, maatschappelijke organisaties en de mensen die het betreft.
  • Aansluiting bij het armoedepact.

Met wie wordt er samengewerkt?

Het project werkt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties als welzijn, vrijwilligersorganisaties, provincie Groningen, MBO Noorderpoort, landelijke werkgroep, De Link in België, en lokale infrastructuren in gemeenten zoals een armoedepact.

Meer weten?

Kijk op de website van Stichting Mens en Maatschappij stichtingmensenmaatschappij.nl