Ervaringsdeskundigen helpen naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Naasten voor Naasten

1 juli 2017

Een groep ervaringsdeskundigen helpt vrijwillig naasten bij het herstel of begeleiden van hun geliefde, familie, vriend of bekende met een psychische kwetsbaarheid. Via de website kunnen naasten en hulpverleners een vraag stellen, een ervaringsverhaal lezen en plaatsen.

Ervaringsdeskundige mantelzorgers

Naasten voor Naasten (een groep vrijwilligers die zelf ervaren naasten zijn) biedt steun aan naasten van cliënten met een (eerste) psychose. Ervaringsdeskundigen kunnen tenslotte beter overbrengen wat zij meegemaakt hebben en wat het is om als mantelzorger voor de cliënt beschikbaar te moeten zijn. De hulpverlener heeft het vaak niet aan den lijve ondervonden.
Tijd maken, zorgen en begeleiden van een cliënt met een psychose gedurende 24 uur per dag is voor een leek een bijna onmogelijke opgave. Door middel van Naasten voor Naasten kunnen partners, familie, vrienden of bekenden van mensen met een psychische kwetsbaarheid geholpen worden. Ook zij maken een moeilijke periode door. De situatie is meestal nieuw voor hen en ze voelen zich vaak verloren.

Hoe werkt het project?

Als een nieuwe cliënt, met een eerste psychose, in behandeling komt bij een ACT-team, dan wordt aan de cliënt gevraagd van wie de cliënt de meeste steun ervaart. Het ACT-team geeft, in overleg met de cliënt, de naam van die persoon door aan de coördinator van het Naasten voor Naasten-team. Tijdens het gesprek met het NvN-team stelt men onder andere de vraag: "hoe gaat het met u"? Ook een naastbetrokkene doorleeft vaak een crisis, en het is goed om daarover te kunnen praten met iemand met vergelijkbare ervaringen. De naastbetrokkene wil graag de cliënt zo goed mogelijk steunen in zijn (herstel)proces, maar heeft ook aandacht nodig voor het eigen (herstel)proces. Nieuwe naasten worden gestimuleerd om de Psycho-educatie cursus voor naastbetrokkenen te volgen en om deel te gaan nemen aan lotgenotenavonden, speciaal voor nieuwe naasten. Ook wordt besproken hoe op een constructieve wijze samengewerkt kan worden in de triade cliënt-hulpverlener-naastbetrokkene. 

Wat zijn de succesfactoren?

Nieuw is dat naasten, van mensen met een eerste psychose, zowel begeleid worden door de leden van het ACT-team als door ervaren naastbetrokkenen. Beide vormen van begeleiding zijn complementair aan elkaar. Ervaren naasten herkennen, vanuit eigen ervaring, met wat voor situatie de naaste te maken heeft. Ze kunnen zichzelf inzetten als rolmodel, en van daaruit hoop.

Er wordt samengewerkt met:

AC-team Eindhoven (Assertive Community Treatment) van GGZ Eindhoven (GGzE)
De medewerkers aan dit project werken allen op vrijwillige basis.

Website