Ervaringsdeskundigen verbeteren zorg- en dienstverlening

TEAM ED. Sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen

TEAM ED verbetert zorg- en dienstverlening door de professionele inzet van ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige van TEAM ED adviseert en traint (medewerkers van) organisaties en/of ondersteunt cliënten.

Logo van team ED

Mensen begeleiden en opleiden tot ervaringsdeskundigen helpt empowerend en helpt mensen uit hun kwetsbare positie te komen. TEAM ED begeleidt en leidt mensen met ervaringen met zorg en hulpverlening op tot ervaringsdeskundigen. Die ervaring wordt ingezet voor het verbeteren van diensten en voorzieningen van gemeenten en welzijnsinstellingen.

TEAM ED is tweede geworden in de vierde Movisie Participatieprijs 'Deskundig door ervaring' (april 2016).

Wat levert TEAM ED op?

De ervaringsdeskundigen van TEAM ED vergroten de toegankelijkheid van gemeentelijke - en welzijnsinstellingen. Door gebruik te maken van hun ervaringen verbetert de bejegening door zorg- en hulpverleners en de bereikbaarheid van organisaties.
De leden van TEAM ED zijn allemaal mensen die te maken hebben (gehad) met zorg- en hulporganisaties. Zij hebben aan den lijve ervaren hoe het is om zorg en hulp te krijgen. Zij kijken vanuit de ogen van een gebruiker hoe zorg en hulp is georganiseerd. Zij kunnen goed verbeteringen voorstellen en adviseren hoe het beter kan. Punten zoals bereikbaarheid, hoe uitnodigend of transparant de organisatie is kan goed door de ogen van de gebruiker worden beoordeeld. 

Hoe werkt TEAM ED?

Aan TEAM ED is een pool van ruim 70 ervaringsdeskundigen verbonden. Leden hebben ervaring in de GGZ, jeugdzorg of met gevangenschap, met armoede, verslaving, of met leven op straat. Niet iedereen met ervaring is ook ervaringsdeskundig. Daarom worden leden geselecteerd en krijgen zij scholing, begeleiding en intervisie. Vervolgens wordt hun kennis ingezet bij klanten in zorg, welzijn, onderwijs en maatschappelijke organisaties. De functies en taken van de ervaringsdeskundigen variëren, evenals de duur en frequentie van de inzet. Opdrachten die de ervaringsdeskundigen uitvoeren zijn:

  • gastspreker in het onderwijs, de maatschappelijke opvang en welzijn
  • verzorgen van workshops aan loketmedewerkers
  • voorlichting aan medewerkers en vrijwilligers in Huizen van de Wijk
  • adviseren over ervaringsdeskundigheid bij maatschappelijke dienstverlening

TEAM ED organiseert daarnaast:

EDplaats
De EDplaats is een ontmoetingsplek in de wijk vóór en dóór mensen met psychische of sociale problemen. Mensen kunnen binnenlopen voor een luisterend oor of om onder de mensen te zijn. Mensen kunnen deelnemen aan activiteiten, zoals een herstelgroep. In de groep kan iedereen zijn eigen verhaal kwijt en herkenning vinden in wat anderen vertellen. Iedereen in de EDplaats kan uit eigen ervaring meepraten over de problemen in het leven. Bezoekers van de EDplaats kiezen zelf te doen wat bij ze past: als bezoeker, als deelnemer van de herstelgroep of als vrijwilliger.  

De Vliegende Brigade
Naast het elkaar kunnen ontmoeten in de wijk is er een groep leden die actief de wijk in gaat op zoek naar mensen in kwetsbare situaties: De Vliegende Brigade. Zij bieden mensen een steuntje in de rug, en weten uit eigen ervaring met welke vragen en problemen mensen worstelen. De Vliegende Brigadiers helpen mensen (weer) regie over hun leven te nemen en (weer) stappen te ondernemen om deel te nemen aan activiteiten in de buurt.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Ervaringsdeskundigen vinden het prettig om nuttig werk te doen, voelen zich gewaardeerd en groeien in zelfvertrouwen en competenties
  • Het werken voor TEAM ED werkt empowerend en vergroot de kans op werk
  • De cliënten hebben vaak geen vertrouwen meer in hulpverleners. Ervaringsdeskundigen kunnen het vertrouwen winnen van de cliënt en motiveren om actie te ondernemen en eventueel hulpverleners in te schakelen.
  • In de gastlessen bereikt Team ED toekomstige hulpverleners die leren wat het is om met ervaringsdeskundigen te werken in de ondersteuning en samenleving.
  • Door de blik van de ervaringsdeskundige worden zorg- en dienstverlening meer aangepast aan de leefwereld van cliënten en meer toegankelijk
  • Ervaringsdeskundigen vervullen een hoopvol rolmodel en kunnen anderen in vergelijkbare situaties motiveren

Team ED is gestart door Cliëntenbelang Amsterdam en werkt onafhankelijk van zorg- en onderwijsinstellingen.

Met wie wordt er samengewerkt?

Onderwijsinstellingen: HvA, ROC Amsterdam, Vrijwilligersacademie, welzijnsorganisaties: ABC Alliantie, Centram, Dynamo, Puur Zuid, organisaties voor maatschappelijke opvang: Volksbond, Leger des Heils, HvO. Ggz instellingen: GGz Ingeest, Arkin

TEAM ED is gevestigd in Amsterdam. De diensten worden voornamelijk in Amsterdam uitgevoerd maar ze gaan ook in op vragen van organisaties daarbuiten.

Meer weten

Kijk voor actuele informatie en contactgegevens op www.teamed.nl