Ervaringsdeskundigen verbeteren zorg- en dienstverlening

TEAM ED. Sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen
praktijkvoorbeeld - 2 augustus 2016
 695 keer gelezen

TEAM ED verbetert zorg- en dienstverlening door de professionele inzet van ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige van TEAM ED adviseert en traint (medewerkers van) organisaties en/of ondersteunt cliënten. TEAM ED levert ervaringsdeskundigen voor tal van opdrachten in het sociale domein.

TEAM ED speelt met haar expertise in op de verschillende transities in de zorg waardoor mensen met beperkingen in toenemende mate aangewezen zijn op de diensten en voorzieningen van gemeenten en welzijnsinstellingen. De organisaties zijn hier nog niet voldoende voor toegerust; TEAM ED is tweede geworden in de vierde Movisie Participatieprijs

Wat levert TEAM ED op?

Het cliëntenperspectief van een ervaringsdeskundige van TEAM ED helpt de toegankelijkheid van gemeenten en welzijnsinstellingen te vergroten, de bejegening van kwetsbare burgers te verbeteren en deze burgers beter te bereiken..

Hoe werkt TEAM ED?

Aan TEAM ED is een pool van ruim 80 ervaringsdeskundigen verbonden. De ervaringsdeskundigen worden zorgvuldig geselecteerd en  ontvangen scholing, begeleiding en intervisie. TEAM ED  zet deze ervaringsdeskundigen in bij klanten in zorg, welzijn, onderwijs en maatschappelijke organisaties. De functies en taken van de ervaringsdeskundigen variëren, evenals de duur en frequentie van de inzet. Opdrachten die de ervaringsdeskundigen uitvoeren zijn: gastspreker in het onderwijs, herstelondersteuning in de maatschappelijke opvang en welzijn, workshops aan loketmedewerkers, voorlichting aan medewerkers en vrijwilligers in Huizen van de Wijk, advisering over ervaringsdeskundigheid bij maatschappelijke dienstverlening etc. Ook ontwikkelt TEAM ED zelf diensten zoals herstelgroepen in het sociale domein en de Vliegende Brigades: teams van ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de wijk voor kwetsbare burgers.  

TEAM ED is in het hele sociale domein actief. Ervaringsdeskundigen met ervaring in GGZ, armoede, verslaving, dak- en thuisloosheid, jeugdzorg, detentie etc zijn welkom bij TEAM ED

Wat zijn de succesfactoren?

  • TEAM ED is onafhankelijk ten opzichte van de organisaties die zij adviseert
  • TEAM ED is gehele sociale domein actief.
  • Voor de ervaringsdeskundigen is het werken voor TEAM ED empowerend en vergroot het kansen op werk
  • Ervaringsdeskundigen krijgen scholing, intervisie en individuele begeleiding
  • Praktijkvervaringen van de ervaringsdeskundigen zijn leidend
  • Bij TEAM ED is vrijwel het hele team ervaringsdeskundig. Het samenwerken met andere ervaringsdeskundigen versterkt de specifieke meerwaarde  van de  ervaringsdeskundigheid
  • Ervaringsdeskundigen vervullen een hoopvol rolmodel en kunnen kwetsbare burgers extra motiveren
  • Wensen klanten (kwetsbare burgers) zijn richtinggevend.

Met wie wordt er samengewerkt?

Onderwijsinstellingen: HvA, ROC Amsterdam, Vrijwilligersacademie, welzijnsorganisaties: ABC Alliantie, Centram, Dynamo, Puur Zuid, organisaties voor maatschappelijke opvang: Volksbond, Leger des Heils, HvO. Ggz instellingen: GGz Ingeest, Arkin

TEAM ED is gevestigd in Amsterdam. De diensten worden nu ook voornamelijk in Amsterdam uitgevoerd maar ze gaan ook in op vragen van organisaties daarbuiten. Zo zijn ze in gesprek met enkele organisaties in de rest Noord Holland. 

Website

www.teamed.nl

Organisatie

TEAM ED
Arie Biemondstraat 103,
1054 PM   Amsterdam
E secretariaat@teamed.nl, info@teamed.nl

Contact

Georgette Groutars (directeur)
T 06-21414393
E georgette@teamed.nl

Maarten Muis (meewerkend voorman)
T 06-46295116
E maarten@teamed.nl