Experiment zelfbeheer Hoekwierde

praktijkvoorbeeld - 13 februari 2014

Bewoners in de Almeerse wijk Hoekwierde nemen zelf het initiatief voor het beheren van de openbare ruimte.

Wat is Experiment zelfbeheer Hoekwierde?

Met de uitvoering van het experiment wordt nagegaan in welke mate bewoners zelf het onderhoud van hun leefomgeving kunnen en willen gaan verzorgen.  Niet alleen van het openbaar groen, maar van de totale openbare ruimte inclusief verhardingen. Doel van het experiment is het optimaliseren van de sociale cohesie en het optimaliseren van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving. Door de inzet van bewoners die om elkaar geven en betrokken zijn bij hun leefomgeving moet verloedering voorkomen worden.

Wat levert het op?

Bewoners blijken in staat te zijn hun openbare ruimte duurzaam te beheren en daarmee de kwaliteit van gebouwen en omgeving te vergroten. Er is sprake van imagoverbetering van de wijk en de betrokkenheid van bewoners bij de buurt en elkaar wordt versterkt. Bovendien ontstaan er meer initiatieven. Er zijn in totaal 24 projecten opgezet; van groenbeheer tot het maken van een kunstwerk op het grasveld. De Stichting heeft inmiddels een afspraak gemaakt dat ze elk jaar 10.000 euro krijgen van de gemeente voor het groenbeheer en aanpalende projecten. De looptijd van dit contract is vijf jaar. Beeindiging in 2016 vergt expliciete toestemming van beide partijen.

Hoe werkt Experiment zelfbeheer Hoekwierde?

Er zijn groepen bewoners opgestaan die zich met onderdelen van het beheer bezighouden. Zo is er een maaiploeg, die wekelijks controleert of het gras gemaaid moet worden. Eén vrijwilliger doet dagelijks kleine klusjes in de buurt. Er is een schoffelploeg en een zaagploeg. Daarnaast stimuleren de bewoners elkaar steeds meer om zich te ontfermen over het stukje openbare ruimte voor hun huis, hun eigen stoepje te vegen en onkruid te wieden.

Met wie wordt er samengewerkt?

Boogaart Infragroep Almere bv, Gemeente Almere, SEV – Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting.

Wat zijn de succesfactoren?

De ‘losse’ vorm die de Stichting hanteert, waardoor meedoen voor bewoners laagdrempelig is, maar niet vrijblijvend.

Iets voor u?

wanneer  u op zoek bent naar een laagdrempelige vorm van bewonersparticipatie, die zich in de praktijk bewezen heeft, is dit wellicht iets voor u.

Website

Looptijd

Vanaf 2010 tot tenminste 2016

Uitvoerende organisaties

Stichting Experiment Zelfbeheer Hoekwierde

Plaats

Almere de Wierden

Contact

Ton Huijzer
Hoekwierde 51
1353 PC Almere
T  036 5386649
E familie@almerehaven.net