FlexBieb

11 september 2015

De FlexBieb is een bibliotheek, leeszaal, internetcafé, flexwerkplek, copyshop en cultureel podium voor en door jong en oud in de Amsterdamse wijk IJburg. Deze bibliotheek annex werkplaats annex cultureel podium annex ontmoetingsruimte is volledig zelfsturend dankzij de inzet van allerlei bewoners.

Wat is FlexBieb?

De FlexBieb is een bibliotheek voor jong & oud in Amsterdam-IJburg. De FlexBieb is 6 dagen per week geopend. De FlexBieb is laagdrempelig (rolstoelen!), doet aan recycling-met-uitleningen, is een leeszaal met ook tijdschriften en kranten, een internetcafé dan wel flexwerkplek met print- en kopieerservice, een sociaal-cultureel podium; een plek om te ontmoeten, te ontspannen, te ontdekken, te beleven. De FlexBieb is een concept van HOTPOT - Creation & Communication for World Improvement.

Wat levert FlexBieb op?

- een prettige vorm van burgerparticipatie met een concreet, breed gedragen eindresultaat;
- een werkervaringsplaats voor werkzoekenden (in Amsterdam wort samengewerkt met vrijwilligers- en andere welzijnsorganisaties en de afdeling Werk & Re-integratie van de gemeente);
- een mooie vrijetijdsbesteding voor onder meer gepensioneerden;
- meer leefbaarheid, alleen al op het punt van leegstaand onroerend goed, daarnaast ontmoetingen tussen bewoners;
- kunst & cultuur en educatie: boeken, kranten en tijdschriften, voorleesmiddagen, lezingen en andere optredens;
- het milieu: recycling van boeken, kranten, tijdschriften en meubilair;
- meer sociale veiligheid dankzij meer reuring op straat, bewegingen van en naar de FlexBieb;
- de economische factor: flexwerken, kopiëren en printen om de hoek, lage huurtarieven buiten openingstijden, computerondersteuning voor leden;

Hoe werkt FlexBieb?

De FlexBieb is in april 2013 gestart dankzij giften van de woningcorporaties de Key, Ymere en de Alliantie en stadsdeel Oost. Via vrijwilligersorganisatie ViiA (uitzendbureau voor vrijwilligers in IJburg en Amsterdam-Oost) werken heel veel bewoners actief mee aan dit project. De FlexBieb is een concept van het bureau HOTPOT Amsterdam met als resultaat een laagdrempelige, door bewoners gerunde recyclingbibliotheek, cultureel podium, kopieer- en printshop enz.. De kosten zijn laag, de maatschappelijke opbrengsten hoog. Stadsdeel Amsterdam-Oost en enkele woningcorporaties leveren kleine financiële bijdragen, de rest van de zeer lage bedrijfskosten worden gedekt door lidmaatschappen, verhuur, koffie, thee enz. De FlexBieb wordt sinds 2015 beheerd door een aparte stichting, FlexBieb IJburg, met een actief bestuur van zeven bewoners.

Met wie wordt er samengewerkt?

Flexbieb werkt onder meer samen met het vrijwilligersuitzendbureau IJburg en Amsterdam-Oost (Viia) en met de afdeling Werk en Re-integratie van de gemeente Amsterdam

FlexBieb... iets voor U?

Het concept van FlexBieb is ook in andere wijken van steden of dorpen uit te voeren. Bent u een betrokken stadswijk of dorpsbewoner of als gemeente/dorpslid betrokken bij het bevorderen van de leefbaarheid in uw omgeving en spreek het concept van FlexBieb u aan (meer levendigheid, meer cultuur, meer ontmoetingen enz. in wijken/dorpen tegen minimale kosten) neem dan contact op met Joris Vermeulen van HOTPOT.  Zij hebben inmiddels een schat aan kennis en ervaring opgedaan, weten precies hoe deze specifieke wijkonderneming opgezet en beheerd kan worden.

HOTPOT, creation & communication for world improvement
http://www.hotpot-amsterdam.com 

Website