Gay Straight Alliance

praktijkvoorbeeld - 20 juni 2014

Een Gay-Straight Alliance (GSA) is een groep leerlingen die samen hebben besloten dat ze een veilige omgeving willen creëren voor iedereen in school, dus ook voor homo’s, lesbo’s en biseksuelen (holebi’s). Dat kan al dan niet onder begeleiding van een docent.

Wat is een Gay Straight Alliance?

Een Gay Straight Alliance (GSA) is een groep jongeren actie voeren op hun school om het schoolklimaat vriendelijk en veilig te krijgen voor alle leerlingen, dus ook voor homo’s, lesbo’s en biseksuelen (holebi’s).. Een GSA maakt homoseksualiteit zichtbaar en bespreekbaar.

Het idee is afkomstig uit de V.S., waar de eerste groep in 1988 begon. Sinds 2009 zijn er in Nederland GSA’s actief.  Er zijn GSA’s actief in Engeland, de V.S., Canada, Mexico en Nieuw Zeeland.

Wat levert het op?

Onderzoek toont aan dat wanneer lesbo’s, homo’s, bi’s en jongeren die nog twijfelen over hun seksuele identiteit zich relaxed voelen, de rest van de school automatisch ook een stuk relaxter wordt.  Door homovijandigheid weg te nemen levert een GSA een prettige school op, waar leerlingen en leraren zich ongeacht hun seksuele voorkeur welkom en geaccepteerd voelen. Verder zorgt de opzet ervoor dat holebi-jongeren zich gesterkt voelen en makkelijker voor hun voorkeur uit durven komen. 

De interventie Gay-Straight Alliances op middelbare scholen is in juli 2014 erkend als Goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies van het RIVM, Centrum Gezond Leven. Bekijk voor meer informatie de methodebeschrijving in de databank Effectieve sociale interventies.

Hoe werkt het project?

Een GSA kan allerlei acties ontplooien, bijvoorbeeld posteracties op school of docenten overtuigen dat ze een COC-voorlichtingsgroep moeten uitnodigen, een debat organiseren of ervoor zorgen dat er meer boeken over holebi’s in de schoolbibliotheek te vinden zijn. Een GSA is een manier om de onzichtbaarheid van holebi-leerlingen te doorbreken en steun te krijgen bij zowel homo- als heteroleerlingen.

Door middel van een vrij in te vullen vijfstappenplan worden leerlingen ‘mede-eigenaar’ gemaakt van het probleem van LHBT-vijandigheid. Leerlingen kunnen het bestaan van hun GSA melden op de website www.gaystraightalliance.nl .

Het vijfstappenplan
Stap 1: maak een groep
Stap 2: plan een bijeenkomst
Stap 3: bedenk je eerste GSA-actie
Stap 4: informeer de schoolleiding
Stap 5: voer je plannen uit.

In november 2011 is de website www.homogeschiedenis.nl gelanceerd. Met toegankelijke informatie over 4000 jaar geschiedenis van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s), biedt de website leerlingen en docenten een handvat om seksuele diversiteit op school bespreekbaar te maken.

In 2012 is in de GSA-week in maart de website www.staoptegenhomofobie.nl gelanceerd. Jongeren filmen hun statement tegen homofobie en plaatsen het filmpje op de site.

Een andere zeer succesvolle actie is de deelname aan ’Paarse vrijdag’. Als statement kleden leerlingen en leraren zich in het paars en spreken zich zo uit  voor acceptatie van seksuele diversiteit. In het eerste jaar (2010) deden 150 scholen mee. In 2011 deden 300 scholen mee.

Wat zijn de succesfactoren?

Scholieren nemen zelf het voortouw of worden ondersteunt in acties. Omdat er al veel GSA’s zijn worden jongeren gestimuleerd actie te ondernemen in hun eigen school. Door het succes van de opzet heeft het ministerie van onderwijs extra geld vrijgemaakt voor het stimuleren van GSA’s. Er is oa. een wervingsfilmpje gelanceerd.
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de impact van een GSA met name groot is als het gaat om het creëren van een veilig gevoel op school. Dit effect zou vergroot worden als de school in kwestie ook anti-discriminatie regels op zou stellen en leraren zou trainen in het omgaan met belediging en pesten in de klas.

Met wie wordt samengewerkt?

Een GSA kan zich aansluiten bij het COC Gay-Straight Alliance netwerk. Het COC kan tevens ondersteuning bieden bij de opzet van een GSA. In Amsterdam, Nijmegen en Maastricht bestaat ook het GSA docentennetwerk. In samenwerking met .open up (initiatief van de Nationale Jeugdraad) en COC Nederland worden docentendiscussies georganiseerd. Tijdens deze discussies komen docenten in contact met collega’s van andere scholen en wordt duidelijk op welke manier een GSA in de eigen school kan worden opgestart of ondersteund.

Iets voor jou?

Meer informatie over GSA’s om te ontdekken of een GSA mogelijkheden kan bieden voor uw school? Kijk dan op www.gaystraightalliance.nl.

Website

Evaluatie

In 2011 heeft de Nationale JongerenRaad (NJR) een evaluatie uitgevoerd naar de werking van de GSA’s. Daaruit kwam naar voren dat de aanpak zeer succesvol is.

Klik hier voor deze evaluatie (pdf)

Looptijd

Looptijd start
2009

Uitvoerende organisaties

COC Nederland
Postbus 3836
1001 AP Amsterdam
020 623 45 96
www.coc.nl
info@coc.nl

 

Land

Nederland

Contact

Geert-Jan Edelenbosch
Projectleider Jongeren en Onderwijs van COC Nederland
T 020 623 45 96
E gsa@coc.nl

DownloadsTypeGrootte
Rapport Gay Straight Alliance pdf1.43 MB