Gelijk=gelijk?

27 juli 2014

Gelijk = Gelijk? is opgezet met het doel om pesten en omgaan met verschillen op een laagdrempelige en taboedoorbrekende wijze bespreekbaar te maken en een attitudeverandering bij jongeren op deze thema’s te bewerkstelligen.

Wat is Gelijk=Gelijk?

Gelijk=Gelijk? is een project vóór en dóór jongeren: een jongerenparticipatieprogramma en onderwijsprogramma ineen. Joodse, islamitische en homoseksuele jongeren maken gezamenlijk religieuze, culturele en seksuele diversiteit bespreekbaar op scholen waar dit doorgaans een lastig onderwerp is.

Wat levert het op?

Het bevordert het zelfkritisch vermogen van leerlingen en zorgt voor meer corrigerend vermogen in de groep op het moment dat er uitsluiting dreigt. Daarnaast wordt er voor docenten een training georganiseerd in het toepassen van de socratische gespreksmethode, om de thema’s van Gelijk=Gelijk? waaronder seksuele diversiteit, ook in de toekomst bespreekbaar te maken.

Hoe werkt Gelijk = Gelijk?

In het lesprogramma Gelijk=Gelijk? leren basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 of 8 over vooroordelen en discriminatie en hoe je dit kunt voorkomen. De interventie bestaat uit 5 à 6 lessen op school van 60 tot 90 minuten en besteedt aandacht aan discriminatie vanwege religie, cultuur en seksuele diversiteit. Er staat telkens een drietal voor de klas: een homoseksuele, joodse en islamitische peer educator. Door samen les te geven laten zij zien dat zij ondanks een verschil in culturele achtergrond, seksuele voorkeur of religie, goed kunnen samenwerken en leven.  Ouders krijgen informatie over het project en worden uitgenodigd voor de afsluiting.

Wat zijn de succesfactoren?

Gelijk=Gelijk? heeft een speelse opzet. Hier kunnen scholen gebruik van maken en er hun eigen draai aan geven, want iedere school is anders. De laagdrempelige peer education methodiek maakt deze moeilijke onderwerpen bespreekbaar waarbij de vooroordelen van de leerlingen worden uitgedaagd en zij bewust worden gemaakt van de gevolgen van vooroordelen. Op deze manier wordt een gedrags-, kennis- en attitudeverandering bij hen bewerkstelligd. Daarnaast is er aandacht voor de nazorg op school en ouderbetrokkenheid.

Met wie wordt samengewerkt?

Nederlands Debat Instituut

Iets voor  u?

Wilt u dat leerlingen worden gestimuleerd om zich bewust te worden van hun eigen gedrag met betrekking tot discriminatie en de invloed hiervan op hun eigen welbevinden en dat van anderen. Dan is deze methode interessant voor u.

Website

Evaluatie

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving door het NJI van deze interventie. De beschrijving bevat ook de voornaamste conclusies uit een drietal effectstudies

Klik hier voor de eeste effectstudie:
'Gelijk=Gelijk?' Onderzoek naar de effecten en aansluiting van een antidiscriminatieprogramma op Zeeburgse basisscholen; Gielen, A.J.; Klooster, E.; 2010

Looptijd

Vanaf 2008

Uitvoerende organisaties

Diversion
Herengracht 209
1016 BE  Amsterdam
T 020 5787997
E info@diversion.nl

Plaats

Amsterdam

Bereik

Landelijk

Contact

Esther van Pommeren
020 5787991
E epomeren@diversion.nl