Gemeenschapstuinen als ontmoetingsplaats

praktijkvoorbeeld - 4 januari 2007

Het project ’Gemeenschapstuinen’ beoogt ontmoetingsplaatsen te creëren in de buitenruimte waar inwoners van de gemeente elkaar kunnen ontmoeten.

Werkwijze

Met het inrichten van twee gemeenschapstuinen met verschillende functies zijn bewoners betrokken bij de plannen en de uitvoering.
Er is een Stichting Gemeenschapstuinen Rucphen opgericht, die actviteiten in de tuinen organiseert en deze onder de aandacht brengt van alle inwoners. Vrijwilligers worden ingezet en betrokken bij de invulling en uitvoering.

Doel

- Het bevorderen van sociale integratie van diverse groepen binnen de gemeente.
- Het creëren van banen, leer-werkplekken en opstapbanen of vrijwilligerswerk.
- Het verbeteren van de kwaliteit van de buitenruimte behorende bij locaties waaraan een sociale functie is toegekend.

Doelgroep

Wijkbewoners van Rucphen

Resultaat

Er zijn al twee groepen vrijwilligers die een cursus volgen, één groep voor de verzorging van de dieren die in de tuin bij De Vlegter ondergebracht zullen worden, en één groep die mee helpt met het onderhoud van de tuinen.

Financiering

Gemeente Rucphen en Provincie Noord-Brabant.

Looptijd

Looptijd start
3/1/2007

Looptijd einde
Doorlopend

Uitvoerende organisaties

Gemeente Rucphen
Binnentuin 1, 4715 RW Rucphen
t. 0165-349500

woningcorporatie De Thuisvester
Bezoekadres: Rucphensebaan 52,
4714 RE Sprundel

Postadres: Postbus 11
4714 ZG Sprundel
Telefoon: 0165-380200
 

Plaats

Rucphen

Provincie

Noord-Brabant

Land

Nederland

Contact

Mw. Bennik
Gemeente Rucphen
T 0165 349908

Dhr. Roosdorf
woningcorporatie De Thuisvester
T 0165-380200