Gezamenlijk implementeren van Welzijn Nieuwe Stijl

praktijkvoorbeeld - 20 juni 2014

Gemeenten Asten en Someren tellen gezamenlijk ruim 35.000 inwoners verspreid over veel kleine kernen. De gemeenten werken intensief met elkaar samen. Medewerkers van de welzijnsstichting, maatschappelijk werk en ambtenaren werkzaam bij het Wmo-loket zijn getraind in hun competenties om te werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl. De resultaten uit de trainingen zijn vervolgens in overleg tussen wethouders, beleidsmedewerkers en managers van de welzijnsinstelling besproken. Op die manier ontstaat een goede verbinding tussen praktijk, beleid en gemeentebestuur.

Wat doet het?

De uitvoerende medewerkers hebben door de eerste training een gedegen basis van methodieken en theorie over Welzijn Nieuwe Stijl. Medewerkers van de welzijnsinstelling, maatschappelijk werk en gemeente hebben een duidelijker beeld van elkaars werkwijze en de onderlinge relatie is versterkt. De praktijkervaringen die in de trainingen naar voren komen zijn geïntegreerd in het meerjaren Wmo-beleidsplan. Ruimte voor de professional is opgenomen in het Wmo-beleidsplan. De gemeente heeft de vervolgtrainingen gefinancierd na het eerste traject in het kader van de stimuleringsregeling welzijn nieuwe stijl.

Wat is het?

  • Een basistraining over Welzijn Nieuwe Stijl voor deelnemers van verschillende partijen: 27 deelnemers van de gemeenten Asten en Someren, Onis Welzijn en het Maatschappelijk Werk. De deelnemers waren allen uitvoerende medewerkers.
  • De begeleiding van de trainingen werd verzorgd door de regionale Wmo werkplaats Brabant. Dit zorgde voor hoogwaardige deskundigheid. Deze deskundigheid werkte goed naar zowel de loket medewerkers (inhoudelijk diep gegaan) als naar de bestuurders en beleidsmedewerkers (deskundigheid verleent status).
  • Vervolgtraining met een plenaire bijeenkomst om de theorie te verankeren. Vervolgens drie keer begeleide intervisie bijeenkomst voor alle medewerkers aan de hand van casussen uit de praktijk en een afsluitende evaluatiebijeenkomst. De bijeenkomsten werden extern begeleid.
  • Naast de trainingen werd een bestuurlijk overleg ingericht. Hieraan namen wethouders en beleidsmedewerkers van de twee gemeenten, het management van de welzijnsinstelling, maatschappelijk werk en de stafmedewerker van de welzijnsinstelling deel. In de basistraining werd aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben van hun organisatie om volgens Welzijn Nieuwe Stijl te kunnen werken. Dat is teruggekoppeld in het bestuurlijk overleg en een aantal zaken is vertaald in het Wmo beleidsplan.

Hoe werkt het?

Het trainingstraject van de medewerkers en de beleidsontwikkeling in het kader van de Wmo sluiten door deze gecombineerde aanpak naadloos bij elkaar aan. De trainingen hebben bovendien bijgedragen aan de binding tussen de welzijnsinstelling en de gemeente.

Voorwaarden

  • Een gezamenlijke visie en samen aan oplossingen werken vormt een basis voor samenwerking tussen verschillende partijen.
  • Alle partijen dienen volwaardige inbreng te hebben bij het opstellen van de visie.
  • Zorg voor voldoende ruimte, met name in tijd, voor de medewerkers, zowel aan de kant van de gemeente als van de welzijnsinstelling.
  • Financiering van de trainingen door gemeente.

Meer weten over Welzijn Nieuwe Stijl in Asten en Someren? Lees de volledige beschrijving hieronder of neem contact op met MOVISIE.

Uitvoerende organisaties

Onis Welzijn Someren
Laan ten Roode 71a
5711 GB Someren

Onis Welzijn Asten
Kerkstraat 10
5721 GV Asten

Gemeente Asten
Koningsplein 3
Asten

Gemeente Someren
Wilhelminaplein 1
5711 EK  Someren

 

Plaats

Asten, Someren

Provincie

Noord-Brabant

Land

Nederland

Contact

MOVISIE
info@movisie.nl

Downloads
Welzijn nieuwe stijl in gemeenten Asten en Someren