Gezondheid en welzijn van ouderen monitoren

Consultatiebureau voor Ouderen

Ouderen stimuleren om gezond en actief oud te worden en zelf de regie over het leven in handen te nemen. Voor veel mensen bevordert dit de kwaliteit van leven. In de gemeente Losser kunnen ouderen hiervoor terecht in een consultatiebureau.

Wat levert het Consultatiebureau voor Ouderen op?

Het consultatiebureau is bedoeld voor iedereen vanaf 65 jaar die graag wil weten hoe het met zijn gezondheid staat. Het doel is risicofactoren voor de gezondheid en het welbevinden van ouderen tijdig op te sporen. Het consultatiebureau geeft adviezen voor een gezonde leefstijl. Ouderen kunnen in hun eigen dorp gebruik maken van een laagdrempelig aanbod aan advies, informatie en ondersteuning.

Hoe werkt het Consultatiebureau voor Ouderen?

Als iemand 65 wordt dan krijgt hij een uitnodiging om een afspraak te maken bij het consultatiebureau. Juist op deze leeftijd zijn mensen vaak al gestopt met werken, maar nog goed in staat om voor hun gezondheid aanpassingen te doen in hun leefstijl.

Voor het consult vult de deelnemer een vragenlijst in over allerlei aspecten van gezondheid en welzijn. Na het consult doet de oudere een aantal testen. Met de vragenlijst, het gesprek en de testuitslagen vormt de consulent een leefstijladvies. Zo nodig verwijst de consulent de oudere door naar de huisarts, het maatschappelijk werk of een diëtist. Of zij bespreken mogelijkheden voor beweegactiviteiten, vrijwilligerswerk of andere bezigheden. Na een jaar krijgt de oudere een uitnodiging voor een tweede consult. Dezelfde consulent kijkt hoe het dan met zijn gezondheid staat.

Verpleegkundigen van twee zorgaanbieders in de gemeente verzorgen de gratis consulten. Bij de uitvoering werken welzijnswerk en thuiszorg nauw samen.

Wat zijn de succesfactoren?

De volgende factoren maken het initiatief sterk:

  • De goede samenwerking tussen de organisaties, vooral tussen het welzijnswerk en de thuiszorginstellingen. Dit zorgt voor focus op het algehele welzijn van de ouderen.
  • De samenwerking met de gemeente Losser.
  • De inzet van ervaren verpleegkundigen als consulenten.
  • Ouderen krijgen binnen een uur een beeld van hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dit komt doordat de consulenten zowel gesprekken voeren met ouderen als direct een aantal medische testen doen. Deze koppeling tussen zorg en welzijn werkt erg goed in de praktijk. Het is prettig voor de ouderen en het is een efficiënte werkwijze voor de consulenten.

Met wie wordt samengewerkt?

Het Consultatiebureau voor Ouderen is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties in de gemeente Losser. Kijk voor een overzicht op de website. De organisatie bestaat uit een projectgroep, een klankbordgroep en een teamoverleg.

Hoe is het Consultatiebureau voor Ouderen ontstaan?

De gemeente Losser heeft eerst een haalbaarheidsonderzoek gedaan om te kijken of er draagvlak was bij lokale aanbieders. Toen hieruit positief resultaat kwam, is het consultatiebureau in de steigers gezet met medewerking van verschillende partijen. Zo werd het Consultatiebureau voor Ouderen een samenwerkingsverband tussen diverse zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties.

Iets voor u?

Het project is een interessant voorbeeld voor gemeenten, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties die hun krachten willen bundelen. Het laat zien hoe organisaties verbanden kunnen leggen tussen de gezondheid en het welbevinden van ouderen. Daarnaast is het een goed voorbeeld van het onderzoeken en creëren van draagvlak voor nieuwe initiatieven.

Meer informatie

www.losser.nl/Inwoners/Zorg_en_gezondheid/Gezond_leven/Consultatiebureau_voor_Ouderen

Uitvoerende organisatie:
Stichting Cluster/Welzijn Ouderen (De Muchte) (Heet nu Stichting Fundament)
https://welzijn.stichtingfundament.nl/

Flyer over het consultatiebureau voor ouderen

Uitgebreide projectbeschrijving