Gilde Nederland

praktijkvoorbeeld - 5 januari 1995

Gilde Nederland is de koepelorganisatie alle lokaal werkende gilden in Nederland. Bij deze Gilden dragen mensen van 50+ belangeloos hun kennis en ervaring over aan anderen die daar behoefte aan hebben. Ouderen doen met plezier vrijwilligerswerk, houden contact met de samenleving en lokale beginnende ondernemers en burgers profiteren van de kennis en ervaring van ouderen.

Wat is Gilde Nederland?

Gilde Nederland is de koepelorganisatie van circa 65 lokaal werkende gilden. Bij deze Gilden, verspreid over heel Nederland, dragen mensen van 50+ belangeloos hun kennis en ervaring over aan anderen.

Wat levert het op?

De gilden voldoen aan een grote maatschappelijke behoefte: enerzijds bieden zij ouderen met kennis en ervaring de mogelijkheid om zich nuttig te voelen voor de samenleving en biedt het hun de voldoening om anderen blij te maken met hun kennis en ervaring. Anderzijds profiteren beginnende ondernemers van gratis broodnodige adviezen particulieren te profiteren. 

Hoe werkt een Gilde?

De gildenvrijwilligers voeren geen betaalde klussen uit. Zij adviseren op allerlei gebied, geven lezingen, begeleiden, converseren in vreemde talen en laten anderen profiteren van hun jarenlange ervaring in beroep of hobby.
Een toenemend aantal Gilden is actief op het gebied van computer-instructie. Dit loopt van hulp bij installatie thuis tot het aanbieden van een uitgebreid lessenpakket.
Veel gilden organiseren stadswandelingen en fietstochten, waarbij gidsen bezoekers langs de mooiste plekjes van hun stad of dorp voeren. In een groeiend aantal steden zijn taalprojecten, waar gildenadviseurs buitenlanders helpen beter Nederlands te leren spreken.

Voorbeelden ter inspiratie: Waterlijn in Amersfoort en Samenspraak in Amsterdam

Wat zijn de succesfactoren?

Vervullen van maatschappelijke behoeften van zowel vragers als aanbieders. Met wie wordt samengewerkt?
Dat varieert per gemeente, idealiter zijn hierbij betrokken een gemeenteafdeling verantwoordelijk voor Wmo beleid en uitvoering, lokale vrijwilligerscentrale en proactieve lokale 50plussers.

Iets voor u?

Bent u als gemeente(afdeling, ambtenaar) verantwoordelijk voor leefbaarheid en of vrijwillige inzet of ouderenbeleid in uw gemeente en uw gemeente heeft nog geen lokale gildeorganisatie, neem dan contact op met Gilde Nederland of informeer u zelf bij de meer dan zestig gemeenten die u voor zijn gegaan. Bent u een lokale vrijwilligerscentrale of vrijwilligersorganisatie, kijk of in uw gemeente al een gilde actief, zo ja, neem contact op met de gilde, zo nee: informeer uzelf. In beide gevallen kunt u terecht bij www.gilde-nederland.nl. Op die website vindt u een overzicht van alle gemeenten waar een gilde actief is.

Website

Looptijd

Looptijd start
1995

Looptijd einde
Doorlopend

Uitvoerende organisaties

Stichting Gilde Nederland
Postbus 222
3500 AE Utrecht
T  030 242 28 41
F  030 271 36 49
info@gilde-nederland.nl
www.gilde-nederland.nl

Contact

Stichting Gilde Nederland
T  030 242 28 41
info@gilde-nederland.nl