Go4it in Groningen

praktijkvoorbeeld - 14 april 2007

Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid op wijkniveau en jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden als alternatief voor overlastgevend gedrag.

Aanleiding

Jongeren die overlast veroorzaken hebben vaak geen zinvolle vrijetijdsbesteding. Van rondhangende jongeren krijgen buurtbewoners al gauw een gevoel van onveiligheid, die tevens van invloed is op de leefbaarheid in de wijk. In Den Haag zijn door Halt Hollands Midden Haaglanden met G04it goede resultaten behaald.

Werkwijze

jongeren werken vrijwillig in groepen van maximaal vier jongeren in en aan hun eigen wijk. Wanneer zij in opdracht van de verscheidene opdrachtgevers vier middagen (maximaal 10 uur) hebben geklust, krijgen zij als beloning een T-shirt, certificaat en € 25,-.

Doel

Halt Noord-Nederland wil met Go4it de leefbaarheid en veiligheid op wijkniveau vergroten en jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden als alternatief voor overlastgevend gedrag.
Subdoelen

  • De betrokkenheid van jongeren bij hun eigen wijk vergroten.
  • De relatie tussen jongeren en buurtbewoners verbeteren.
  • De wijk zichtbaar opknappen.
  • Een bijdrage leveren aan een samenhangende, wijkgerichte aanpak van jongeren.

Doelgroep

Jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar oud, die rondhangen in de wijk of jongerencentra bezoeken

Resultaat

In opdracht van de gemeente Groningen is Halt Noord-Nederland in 2007 gestart met een pilot van twee jaar in drie wijken in Groningen Zuid: Corpus den Hoorn, De Wijert en Hoornse Meer. Naar aanleiding van de positieve resultaten heeft de gemeente Groningen besloten Go4it na de pilotperiode voort te zetten en te starten in twee nieuwe wijken; De Hoogte en de Korrewegwijk. In 2010 is Go4it ook gestart in Lewenborg
Ook de gemeente Assen is erg enthousiast over Go4it en heeft  opdracht gegeven om in de wijk Peelo te starten met het project Go4it. 

Samenwerkingspartners

Gemeente Groningen, Woningcorporatie De Huismeesters, Woningcorporatie Nijestee, Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening Groningen, Woningcorporatie Lefier, stichting Stiel

Financiering

Gemeente Groningen, gemeente Assen

Website

Looptijd

Looptijd start
2007-01-01

Uitvoerende organisaties

Halt Noord-Nederland
Postbus 8059
9702 KB Groningen
Schweitzerlaan 2
9727 NP Groningen
T 050 313 81 65
F 050 314 05 80
E info@haltnoordnederland.nl
www.go4itnoordnederland.nl

Plaats

Groningen

Provincie

Groningen

Land

Nederland

Contact

Anouk Wesselink
Schweitzerlaan 2
9727 NP Groningen
T 050-3138165
T 06-21128970
E a.wesselink@haltnoordnederland.nl

DownloadsTypeGrootte
Voortgangsrapport Go4it 2007 pdf1.13 MB