Grip op je dip. Online hulp voor jongeren met depressieve gevoelens

praktijkvoorbeeld - 21 augustus 2014


Website waar jongeren met depressieve gevoelens terecht kunnen voor tips, contact met een dipdeskundige, anoniem contact met andere jongeren die in een dip zitten of een cursus kunnen volgen.

Wat is gripopjedip.nl 
Grip op je dip  is een website waar jongeren (16 - 25 jaar) terecht kunnen voor ondersteuning als zij worstelen met somberheids of depressieve gevoelens.

Wat levert grip op je dip op?
Jongeren die de online chatcursus volgen geven aan dat zij veel hebben aan deze cursus. Aan het einde ervan hebben zij veel minder depressieve gevoelens. Maar zij geven ook aan dat de cursus helpt tegen angsten die zij ook vaak hebben. Een analyse van het taalgebruik in de chatsessies laat zien dat zij in het bespreken van hun problemen steeds minder woorden gebruiken die iets zeggen over somberheid.

Hoe werkt grip op je dip?
Als je de website bezoekt kun je kiezen uit diverse mogelijkheden: je kunt informatie raadplegen over signalen van somberheid en depressies. Je kunt - anoniem - online chatten met lotgenoten, je kunt contact maken met een dipdeskundige en je kunt ook on-line cursussen volgen.

Wat zijn de succesfactoren?
- De website is laagdrempelig;
- De website biedt een veilige omgeving voor kwetsbare jongeren;
- De website wordt ondersteund door deskundigen.

Met wie wordt samengewerkt?
Gripopjedip.nl is een gezamenlijk project van De Jutters (Centrum voor jeugd-GGZ), Indigo (behandeling, hulp en cursussen voor mensen met mentale klachten), Dimence (Geestelijke gezondheidszorg) en het Trimbos Instituut (Kennisinstituut Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg)

Website

Evaluatie

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de effecten op jongeren die via de website "grip op je dip" hulpverlening hebben gezocht. Het onderzoek is beschreven in een proefschrift dat in 2014 is verschenen. Het Engelstalige proefschrift en een korte Nederlandstalige samenvatting zijn aan deze beschrijving als bijlagen toegevoegd en kunnen gedownload worden.

Downloads
Grip Op Je Dip_Samenvatting Proefschrift
Proefschrift Master Your Mood (Grip Op Je Dip)