Hand in hand

27 juli 2014

Lesprogramma voor alle groepen van de basisschool over diversiteit in relaties. De lessen sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen, waardoor seksuele diversiteit een bespreekbaar onderwerp wordt.

Wat is Hand in hand?

een lesprogramma voor alle groepen van de basisschool over diversiteit in relaties. Door de lessen krijgen leerlingen, leerkrachten en ouders een realistisch beeld van de diverse leefvormen die in de samenleving voorkomen.

Wat levert het op?

  • Het onderwerp seksuele diversiteit bespreekbaar maken onder leerkrachten, ouders en leerlingen.
  • Bijdragen aan een meer evenwichtig en meer realistisch beeld van relatievormen binnen de school 
  • Leerlingen laten kennismaken met seksuele diversiteit door 
  • Een veilige schoolomgeving voor homoseksuele ouders, leerkrachten en leerlingen

Hoe werkt Hand in hand?

In het lespakket wordt op een speelse manier aandacht gevraagd voor verschillende manieren van samenleven. In het boek is een aantal gevarieerde lessen te vinden dat hierbij kan worden gebruikt. Alle lessen zijn gratis te downloaden. Een gedrukte versie is te bestellen, inclusief cd-rom met lesmateriaal en voorbeeldbrieven om ouders uit te nodigen voor ouderavonden. Bij de interventie zijn posters ontworpen om diversiteit (subtiel) zichtbaar te maken in de school.

Website

Looptijd

Vanaf 2009

Uitvoerende organisaties

COC Haaglanden
Scheveningseveer 7
2514 HB Den Haag
T 070-3659090
E: info@cochaaglanden.nl
http://www.cochaaglanden.nl

Contact

Bianca van Guine
E bianca@cochaaglanden.nl