Hand in hand tegen huwelijksdwang

praktijkvoorbeeld - 15 maart 2010

Het project ‘Hand in hand tegen huwelijksdwang’ biedt een verbreding en verdieping van de activiteiten in het project ‘Het recht van de vrouw ligt in haar eigen hand’. Het project bestond uit bijeenkomsten voor moslimjongens, voor jongens en meiden samen en voor ouders en jongeren samen. Tijdens de bijeenkomsten gingen de jongeren en ouders onderling en gezamenlijk met elkaar in gesprek over partnerkeuze. Naast de activiteiten in Rotterdam organiseerde SPIOR in het kader van het project ook in andere steden b?eenkomsten, in samenwerking met lokale partnerorganisaties.

Visie en uitgangspunten

De uitwisseling tussen moslimjongens en –meiden en tussen jongeren en ouders stond centraal. Daarnaast haakt de benadering ook in op de islamitische identiteit en een belangrijke boodschap is dan ook dat gedwongen uithuwelijking verboden is in de islam. Imams en geleerden worden bij het project betrokken om de boodschap over te brengen.

Doel van de methodiek

Een bewustwordingsproces op gang brengen om gedwongen uithuwelijking te voorkomen en communicatie tussen moslimouders en hun kinderen over partnerkeuze bevorderen.

Doelgroep

Islamitische jongens en meiden, hun ouders (en andere familieleden) uit de doelgroep en professionals (bijvoorbeeld (school)maatschappelijk werkers) die in hun werk met de thematiek te maken kunnen krijgen. Het gaat bij de islamitische doelgroep met name om Marokkanen en Turken, maar ook Somaliërs en Pakistanen. De doelgroep wordt bereikt via de achterban van SPIOR, islamitische zelforganisaties (o.a. moskeeën) in Rotterdam en omgeving.

Producten

Vorthoren, M.H. (red.). (2007) Hand in hand tegen huwelijksdwang: een project van Stichting Platform
Islamitische Organisaties Rijnmond. Rotterdam: SPIOR

Mogelijkheden voor overdracht

De methode is overdraagbaar gemaakt door de publicatie Hand in hand tegen huwelijksdwang: een project van Stichting Platform. De publicatie is te bestelen via: Spior

Publicaties

Publicatie 'Hand in hand tegen huwelijksdwang'

Samenwerkingspartners

Onder andere: welzijnsorganisatie Impuls in Amsterdam, Furkan Educatiecentrum in Den Haag, Stichting Alouan in Gouda, Stichting Al Nisa in ’s-Hertogenbosch, Stichting Ofra in Utrecht en Welz?ns Belangenvereniging in Leiden.

Looptijd

Start
1 september 2006

Einde
31 december 2008

Uitvoerende organisaties

Stichting Platform Islamtische Organisaties Rijnmond (SPIOR)
Teilingerstraat 122
3022 AW Rotterdam
Postbus 3031
3003 AA Rotterdam
T 010 466 69 89
F 010 466 62 79

Plaats

Rotterdam

Provincie

Zuid-Holland

Land

Nederland

Bereik

Het project liep van 1 september 2006 – 31 december 2008. Er waren 58 zelforganisaties bij betrokken. Aan de informatiebijeenkomsten voor jongens hebben ruim 100 jongens deelgenomen

Contact

Marianne Vorthoren
SPIOR
T 010 466 69 89
E m.vorthoren@spior.nl